1

Jens Stoltenberg frykter storkrig

Tidligere Arbeiderpartileder, statsminister og nåværende NATO-sjef Jens Stoltenberg har uttrykt på TV-programmet Lindmo på NRK at han frykter at krigen i Ukraina skal utvikle seg til en storkrig mellom NATO og Russland.

Han sier frykten ligger i at krigen skal komme ut av kontroll. Samtidig føler han seg trygg på at dette vil unngås fordi NATO har økt sitt nærvær øst i alliansen. Dette stadfester igjen USA- og NATO-imperialismens strategi om å innsirkle den Russiske imperialismen.

Frykten han sikter til er imperialistenes gjensidige frykt for å miste terreng og makt i kampen med de andre imperialistene, frykten for at NATO-alliansen skal splittes, og frykten for at krigen dernest vil utvikle seg i en retning som vender seg mot imperialismen som sådan. Stoltenberg understreker:

«Vi står overfor en test på om frihet kan stå imot autoritære regimer. Jeg forstår folk som synes matprisene og strømregningene er for høye. Men det blir en mye høyere pris å betale om vår frihet blir truet av at Putin vinner fram i Ukraina.»

Hvor enn mye imperialistene måtte henvise til fiktive kollektive «vi», «vår frihet» og «vestlig demokrati» ovenfor massene, er det klart at det er borgerskapets klasseinteresser og borgerskapets frihet som står i førersetet, og ikke massenes. Frykten det pekes til har derfor en dobbel funksjon: Ved å spille på frykt og piske opp nasjonalsjåvinistisk propaganda om «våre felles nasjonale interesser» som et dekke for økt militarisering og reaksjon i norsk imperialisme, tilslører Stoltenberg de faktiske forholdene for massene og forsøker å lure de til å innfinne seg med de enorme og økende problemene imperialismen skaper både globalt og på hjemmebane.

Stoltenbergs agitasjon er i så måte en direkte speiling av den generelle tendensen til korporativisering – til klassesamarbeid – som de borgerlige statene ruster opp med, inkludert den norske, og som peker i retning av fascisme. Samtidig ser vi en klar tendens hos massene, ikke bare i Norge, til å gjøre motstand og opprør mot reaksjonen som brer seg. Massene stadfester selv igjen og igjen den udødelige sannheten at det er rett å gjøre opprør og at undertrykkelse ikke kommer alene uten motstand.

Når massene nok en gang stadfester deres heltemot og vilje til å kjempe trenger en verken å frykte storkrig eller fascisme, ei heller sette lit til borgerlige lakeier og propgandister, men forstå at løsningen er revolusjonær kamp for å styrte imperialismen en gang for alle.

Referanse:
Jens Stoltenberg: – Fryktar storkrig mellom Russland og Nato (NRK)