1

Kamerat Joma lever i kampen!

Våre brasilianske kamerater har skrevet om bortgangen til den store kommunisten José Maria Sison, kamerat Joma, den første formannen for det rekonstituerte Filippinenes Kommunistiske Parti.

Sison vil leve for alltid i den filippinske revolusjonen og i kampen til det internasjonale proletariatet. Vi sender våre varme internasjonalistiske kondolanser til hans kamerater og etterlatte.

Vi har oversatt den følgende teksten fra våre brasilianske kamerater og alle feil og mangler er våre egne.

Publisert av A Nova Democracia 19.12.2022


Jose Maria Sison, grunnlegger av FKP, har går bort

Den 16. desember 2022 døde den store kommunistiske lederen Jose Maria Sison, også kjent som kamerat Ka Joma eller kamerat Amaro Guerrero. Sison døde i en alder av 83 år på et sykehus i Utrecht, Nederland, og den eksakte dødsårsaken er ikke offentliggjort. Ka Joma var grunnleggeren av Filippinernes Kommunistiske Parti (FKP), stod i spissen for partiets rekonstitusjon i 1968, grunnla Den Nye Folkehæren (NPA) i 1969, og initierte folkekrigen i landet samme år, etter å inntil nylig ha fungerte som politisk seniorrådgiver for Filippinenes Nasjonaldemokratiske Front (NDFP).

Jose Maria Sison ble født i Cabugao, Ilocus Sul, 8. februar 1939. Med i kommunistpartiet fra 1962, og medlem av eksekutivkomiteen fra 1963. Inspirert av den store proletære kulturrevolusjonen og av suksessene til den store kinesiske revolusjonen og formann Mao Zedong, utvikla han kampen mot revisjonismen til den gamle partiledelsen, støtta seg på evalueringen av de tidligere erfaringene fra den filippinske revolusjonære bevegelsen og leda splittelsen mellom marxistene og revisjonistene. Med FKP rekonstituert leda Sison bygginga av NPA, som på kort tid var virksom i 75 av de 81 provinsene på Filippinene, og mobiliserte fattige bønder i agrarrevolusjonen gjennom den revolusjonære krigen.

I november 1977 ble Sison fengsla under Ferdinand Marcos’ kontrarevolusjonære regime i nesten ni år, for det meste i isolasjon. Løslatt i mars 1986, søkte han politisk asyl i Nederland, etter å ha fått opphold i 1995, begynte han å lede NDFP. I august 2007 ble han arrestert av det nasjonale departementet for kriminalitetsbekjempelse i Nederland, i en juridisk farse for å forfølge ham politisk, og ble løslatt i september samme år under sterkt press fra demokratiske krefter rundt om i verden.

I en uttalelse etter denne triste hendelsen erklærte FKPs sentralkomité at «med Ka Jomas død har partiet mistet en stor leder» og gjentar at «han er blant de største filippinerne i forrige århundre for mesterlig og kreativt å anvende marxismen-leninismen-maoismen på Filippinene og den filippinske revolusjonen, og gi det filippinske folket styrke til å forme landets framtid og oppnå sine ambisjoner om nasjonal frihet og demokrati.»

FKPs sentralkomité erklærte en ti-dagers sørgetid og beordra NPA-enhetene til å gjennomføre en 21-skudds salutt til ære for grunnleggeren av partiet, og deretter utføre «taktiske offensiver mot de reaksjonære styrkene for å forsvare folket».

Kommando Roselyn Jean Pelle fra geriljafronten i Nord-Negros for NPA uttalte i en uttalelse at «de revolusjonære styrkene, befalet og de røde stridende hyller stiftelsesformannen for Filippinernes Kommunistiske Parti (marxist-leninist-maoistisk), Jose Maria Sison».

Referanse
Falece Jose Maria Sison, presidente fundador do PCF – A Nova Democracia