Brasil: P.C.B. sender sine kondolanser etter kamerat Sisons bortgang

Vi har oversatt den følgende uttalelsen fra Brasils Kommunistiske Parti i anledning kamerat Sisons bortgang.