1

Mexico: Nyheter fra Sol Rojista

De siste ukene har kameratene våre i Sol Rojista skrevet om markering av at det er 25 år siden Acteal-massakren, og om ei kraftfull markering av formann Maos 129-årsdag og årsdagen for stiftelsen av Sol Rojo.

Markering av 25-årsdagen for Acteal-massakren

Acteal-massakren fant sted 22. desember 1997. Rundt 60 svartkledde paramilitære skjøt mot ei gruppe menn, kvinner og barn fra fredsorganisasjonen Las abejas (Biene) under et bønnemøte i Acteal i delstaten Chiapas. 45 mennesker døde, alle urfolk. Blant dem var 18 kvinner hvorav fire var gravide, 16 jenter, 4 gutter og 17 menn. 12 av dem døde av slag eller stikksår. De som døde av skuddskader var skutt bakfra. I tillegg ble 26 alvorlig skadd. 

Las Abejas fordømmer paramilitær krigføring mot urbefolkninga i Chiapas og de befolkningene som ble fordrevet på grunn av deres sympatier med EZLN eller for å være dens støttebase. Under markeringa ga de en viktig uttalelse som sier at rettferdigheten venter dem som tilrettela, planla og lot massakren finne sted, som Ernesto Zedillo Ponce León, tidligere president i Mexico, Julio Cesar Ruiz Ferro, tidligere guvernør i Chiapas, Emilio Chuayffet Chemor, tidligere innenriksminister, general Enrique Cervantes Aguirre, tidligere sekretær i nasjonalforsvaret, Omero Tovilla Cristiani, Uriel Jarquín Gálvez, blant andre.

Markering av formann Maos 129-årsdag og årsdagen for stiftelsen av Sol Rojo

Folkets Strømning – Røde Sol (Corriente del Pueblo Sol Rojo) har markert 129-årsjubileet for fødselen til formann Mao, 6-årsjubileet for sin offentliggjøring og 15 år med å leve med folket, arbeide med folket og kjempe sammen med folket. For å markere disse begivenhetene ble det arrangert en marsj og et kulturarrangement.

Hundrevis av mennesker deltok på det viktige politisk-kulturelle arrangementet som ble holdt i motstandsbyen Oaxaca, der organisasjonen har stor tilstedeværelse. Under markeringa ble det lest sitater fra formann Mao, framført poesi og revolusjonære sanger og det var utstilling av revolusjonær kunst. Det var også salg av bøker, hefter, aviser og annet materiale fra den folkelige og demokratiske pressa. 

Kamerat Dr. Ernesto Sernas García (forsvunnet 10. mai 2018) og kameratene som har falt i løpet av disse årene med kamp ble også hedret:
Faustino Acevedo Bailón (drept 4. mai 2006),
Alfredo Errestre Vázquez (drept 13. oktober 2007),
Rosalino Díaz Barrera (drept 31. januar 2008),
Paulino Salud Lándiz (drept 4. mai 2009),
Fernando Meraz (24. august 2016)
Jorge Alberto Hernández Jiménez (22. april 2018)
Javier López Martínez «Red Commander» (19. mars 2018)
Luis Armando Fuentes Aquino «Comandante Gato» (drept 11. april 2019)
Jorge Alberto Cruz Torrez (20. april 2019)
Joel Gutiérrez López (4. januar 2021)
Yolanda Cabrera González (17. februar 2021)
Saúl Morales Hernández «Chino Pelón» (10. juni 2021)
Ángel López Pineda (22. januar 2022)
Jesús Manuel García Martínez «Chu Pau» (drept 27. oktober 2022)

Det ble også krevd frifinnelse av kamerat Salvador Pinal Meléndez, som fortsatt er tiltalt og i husarrest for en forbrytelse han ikke begikk, og det ble gitt anerkjennelse til kamerat Erick Sánchez Gutiérrez, overlevende fra angrepet 27. oktober i Santa Cruz Tagolaba, Tehuantepec.

Kamerat Yolanda Ruiz, talsperson for organisasjonen, pekte på at … «disse åra med organisering og klassekamp er bare begynnelsen på den lyse framtida som klassen og folket i Mexico må reise, vi vil ro mot strømmen , vi vil bekjempe det byråkratiske borgerskapet og dets liberale ideologi som har til hensikt å blinde folket med caudillisme, korporatisme, militarisme og opportunisme… Folkets Strømning vil i morgen være Folkefronten og da vil vi ta vår skjebne i våre egne hender”. Talspersonen og de andre talerne framheva forsvaret av maoismen som proletariatets vitenskapelige ideologi, et nytt, tredje og overordna stadium av marxismen.

På slutten av arrangementet var det et kameratskap der deltakerne kunne dele mat og skåle for flere år med organisert kamp.

I en uttalelse fra Sol Rojo i forkant av markeringa skriver de at det er viktig at arbeidsfolk vet at det finnes en revolusjonær kultur, født blant massene, og at det er viktig å vite at kampen ikke er styrt av valgmessige, økonomiske eller personlige ambisjoner, men av programmet til den agrare, antikapitalistiske, nydemokratiske revolusjonen som går uavbrutt mot sosialisme. De avslutter uttalelsen med slagorda:

Det er ingen annen vei enn vår!
For en ny kultur og en kunst i revolusjonens tjeneste!
Uansett hvem som styrer, folkets rettigheter skal forsvares!

Referanser
Breves iniciando semana
Sol Rojo alista evento político-cultural
Un aniversario en imágenes