1

Danmark: Fare for storstreik

Vi har oversatt denne teksten om en mulig storstreik fra kameratene våre i Danmark.

Artikkelen ble publisert på Socialistisk Revolution 13.01.2022


Forhandlingene om ny avtale kan resultere i storstreik

Forhandlingene om en ny avtale for over 600 000 privatansatte med tariff startet 4. januar. Disse forhandlingen foregår tre uker efter at den nye krigshissige regjeringen meldte at for å finansiere opprustningen av landet, ville de la proletariatet betale ved bl.a. å avskaffe helligdagen “store bededag”.

Flere av fagforeningsmedlemmene kommer til å stemme nei til avtalen med mindre avskaffelsen av store bededag skrinlegges.

Samtidig er det også press for at lønnen skal stige for å kompensere for den verste inflasjonen som er sett de siste 40 årene, noe som borgerskapets arbeidsgiverorganisasjoner har uttrykt motvilje mot.

Den nye avtalen skal erstatte den nåværende, som går ut 1. mars. Hvis ikke partene når  enighet, kan det ende i en storkonflikt slik som gjærkrisen, som lammet Danmark i 1998.

Trepartsforhandlingene eller “den danske modellen” er et korporativt system som ble innført efter “Septemberforliket” i 1899. Systemet er basert på forhandlinger mellem de såkalte tre partene: fagforeningene, arbeidsgiverorganisasjonene og staten “som nøytral part”.

Problemet med dette system er at det tjener borgerskapet. Staten kan aldri være “nøytral”, vi lever under borgerskapets diktatur, dessuten er arbeiderrepresentantene oftest medlemmer af fagforeningsledelsen og har i virkeligheden lite til felles med de arbeiderne de skal representere. På denne måten er systemet et korporativistisk system, bygd på klassesamarbeid og forsoning med utbytterne for og med den borgerlige danske staten, som til enhver tid kan gripe inn i forhandlingene.Denne konflikten kommer samtidig med at klassemotsigelsene øker i Danmark, som en del af imperialismens allmenne forråtnelse i dens siste krise. Vi ser at flere streiker og blokader finner sted, flere opgør med “den danske modellen”, særlig efter at sykepleierne vant en stor moralsk og økonomisk seier over det danske borgerskapet tilbake i 2021. Starten på fjoråret var også preget av streiker, bagasjearbeidernes streik for bedre lønn og vilkår utmerket seg..