1

IKF: Hyllest til kamerat José Maria Sison

Vi har oversatt den følgende uttalelsen fra Internasjonalt Kommunistisk Forbund i anledning kamerat Sisons bortgang.

Publisert av Kommunistisk Internasjonale 05.01.2023


Proletarer i alle land, foren dere!

Internasjonalt Kommunistisk Forbund kondolerer i anledning kamerat José Maria Sisons død

Internasjonalt Kommunistisk Forbund sender sin medfølelse til Filippinenes Kommunistiske Parti og deres sentralkomité, kadrer, militante, krigere og revolusjonære styrker etter døden til dets grunnleggende formann, kamerat José Maria Sison, den 16. desember i fjor. Det internasjonale proletariatet hyller kamerat Sisons liv og hans bidrag til det internasjonale proletariatet og folket på Filippinene.

Jose Maria Sison ble en militant kommunist i 1962 og kjempet hardt – påvirket av den store proletariske kulturrevolusjonen i Folkerepublikken Kina og Mao Zedongs tenkning – mot Khrusjtsjovs revisjonisme og ledet kampen på Filippinene mot landets revisjonister. Kamerat Joma ledet grunnleggelsen av Filippinenes Kommunistiske Parti i 1968 basert på marxismen-leninismen-maoismen for å sette i gang en væpna, demokratisk revolusjon som det første skrittet mot kommunisme. Kamerat Joma ledet grunnleggelsen av den nye folkehæren, som tente flammene til folkekrigen i 1969. Siden den gang anerkjente kamerat Joma marxismen-leninismen-maoismen som vår tids marxisme. I dag holder Filippinenes Kommunistiske Parti denne strålende arven i live ved å holde høyt det røde flagget til folkekrigen og maoismen.

Til tross for at det ikke var mulig for Filippinenes Kommunistiske Parti å delta fysisk i den Forente Maoistiske Internasjonale Konferansen, den første konferansen til Internasjonal Kommunistisk Forbund, var ånden til partiet og eksempelet fra den store folkekrigen – som i dag er en del av den første kamplinjen til den proletariske verdensrevolusjonen – til stede.

De røde kombattantene fra folkekrigen på Filippinene avfyrte sørgeskudd den 26. desember i hyllest til kamerat Sison. Eksempelet og offeret til disse standhaftige kommunistene som holder seg til folkekrigens vei er den vakreste hyllesten til kamerat Joma og hans bidrag til den internasjonale kommunistiske bevegelsen og til det filippinske proletariatet og folket.

Heder og ære til kamerat Joma!
Lenge leve den filippinske folkekrigen!
Lenge leve 54-årsdagen for grunnleggelsen av Filippinenes Kommunistiske Parti!

Les mer: