1

Varsler tettere sikkerhetssamarbeid i Norden

Leder for Nasjonalt cybersikkerhetssenter Erik Haugland varsler tettere samarbeid mellom de nordiske statenes cybersikkerhetstjenester fremover.

Tjen Folket Media har tidligere omtalt tendensen til økt militært samarbeid mellom de nordiske imperialistiske statene, blant annet i form av etableringen av Nordic Defence Cooperation (NORDEFCO) i 2009.

Nå varsler Erik Haugland, som er leder for Nasjonalt cybersikkerhetssenter ved Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) i Norge, at også de nordiske statenes tjenester knyttet til cybersikkerhet kommer til å samarbeide tettere i tiden fremover.

Det skal ha blitt avklart på et møte som ble holdt 17. januar i Oslo mellom ledere for de forskjellige nordiske etatene med ansvar for cybersikkerhet.

Haugland uttaler at samarbeidet blant annet vil innebære økt informasjonsflyt mellom landenes sikkerhetstjenester, og felles øvelser.

– Tiden vi er i har vist hvor viktig det er å ha slikt tillitsbasert samarbeid, uttaler Haugland til Forsvarets Forum.

Les også:

Referanse:
NSM vil styrke cybersamarbeidet i Norden (forsvaretsforum.no)