1

Aktiviteter de siste ukene 

Tjen Folket Media har mottatt bilder fra nye aksjoner for Internasjonalt Kommunistisk Forbund på Sørlandet, og vi deler utdrag fra Kampkomiteens rapporter fra to demonstrasjoner i Oslo til støtte for opprøret i Iran, samt informasjon om seminar og solidaritetskveld til støtte for politiske fanger i Iran førstkommende torsdag.

Sørlandet: Aksjoner for IKF

I Kristiansand er det hengt opp flygeblader for Internasjonalt Kommunistisk Forbund, og i Vennesla er det hengt opp ei IKF-fane.

Oslo: Demonstrasjon i solidaritet med opprøret i Iran

Lørdag 14. januar ble det holdt en markering i Oslo på Eidsvolls plass i solidaritet med det folkelige opprøret i Iran, kvinner i Iran og politiske fanger. Det ble holdt flere taler, spilt musikk og ropt en rekke slagord, blant annet «Kvinne – Liv – Frihet». Utover Eidsvoll plass var det lagt ned lys og plakater med bilder av politiske fanger og martyrer.

Oslo: Solidaritetsmarkering for Iran

Kampkomiteen deltok 21. januar på en markering i solidaritet med opprøret i Iran mot fascisme og represjon, og for sosialisme. Markeringa ble arrangert av Solidaritet med revolusjonen i Iran og flere iranske politiske organisasjoner deltok. 

Kampkomiteen holdt en appell om de heroiske ofrene til de iranske massene i kampen for en bedre verden, og fordømte de kyniske forsøkene til imperialistene på å bruke opprøret til egen nytte. Det ble vektlagt at vi lever i en tid der imperialistene umulig kan vinne langvarige seiere og at de eneste som kan frigjøre Iran er det iranske folket selv, at de eneste som kan frigjøre verden er verdens folk og at det ikke nytter å trygle herskerne om frihet.

Kampkomiteen skriver også at de torsdag 26.1. kl.18 deltar på seminar og solidaritetskveld til støtte for politiske fanger i Iran, i regi av Solidaritet med revolusjonen i Iran. Kampkomiteen, Kvinnefronten, Rødt og SV deltar i panelet. Arrangementet er åpent for alle og holdes på Kuben vgs. på Økern.

Referanser
Oslo: Demonstrasjon i solidaritet med opprøret i Iran
Oslo: Solidaritetsmarkering for Iran