1

Forsvaret tilbød sluttpakke til sersjant anklaget for seksuell trakassering

NRK melder at Forsvaret har tilbudt sluttpakker til flere ansatte involvert i straffesaker. En av de ansatte som fikk tilbud om sluttpakke har tidligere vært omtalt i media etter en varslingssak om seksuell trakassering.

I følge NRK kom dette fram i en granskningsrapport gjort av konsulentselskapet PwC i etterkant av at media omtalte en rekke varslingssaker om blant annet seksuell trakassering og maktmisbruk i Forsvaret. En av varslerne var soldaten Julie Sandanger (25), som meldte fra om at hennes nærmeste sjef hadde filmet 38 videoer av henne i dusjen på jobb i Forsvaret. NRK skriver at sersjanten ble etterforsket uten å miste jobben, før Sandanger varslet om trakasseringa i media og saken ble gjennomgått på nytt.

Nå melder NRK at Forsvaret tilbød mannen en sluttpakke med etterlønn i seks måneder og en bonus på over 550.000 kroner for å slutte frivillig. De skriver også at tilbudet om bonus ble gitt på tross av at “sersjanten ikke hadde jobbet i ti år som er standard tid før bonus utbetales.” Det var først etter at sersjanten avslo tilbudet at saken gikk videre til Forsvarsjefens råd og det ble besluttet at mannen skulle avskjediges. NRK skriver at sersjanten har klaget på vedtaket.

Også flere ansatte i Forsvaret involvert i straffesaker har fått tilbud om sluttpakker. NRK skriver at “25 personer som har stått bak kritikkverdige forhold har fått tilbud om etterlønn” siden 2018, og at av disse ga Forsvaret “sluttpakker til 15 ansatte som de selv mente kunne sparkes på grunn av seksuell trakassering, maktmisbruk og overtramp.”

I granskningsrapporten skrev PwC om tilbudet om sluttavtale til sersjanten at det “fremstår som en uheldig praksis å tilby økonomisk kompensasjon til ansatte som Forsvaret har en klar oppfatning av at har gjort noe ytterst klanderverdig, og i strid med Forsvarets verdigrunnlag.” Pål Svarstad, sjef for Forsvarets personell- og vernepliktssenter, begrunner på sin side ovenfor NRK praksisen med at “en sluttavtale er oftest rimeligere og mindre ressurskrevende for Forsvaret enn en rettsprosess,” hvor den ansatte mottar lønn under klageprosessen.

Referanser:
Forsvaret ga sluttpakke til 15 ansatte som hadde vært involvert i straffesaker – NRK  
Ga sluttpakke til 15 ansatte innblandet i straffesaker – NRK