Rødt-ja til våpen kan splitte partiet

Borgerlige medier og politikere hamrer nå løs på venstresida i Rødt, og det har lyktes å slå en kile tvers innimellom venstresida i partiet. Formålet, som aktørene tjener bevisst eller ubevisst, er å gjøre Rødt til et vanlig borgerlig parti, som ikke kan stikke kjepper i hjulene for interessene til norsk imperialisme.