1

Storbritannia: 300-500 dør hver uke i helsekøer

Krisen i imperialisen rammer massene hardt. Ifølge dr. Adrian Boyle, president for Royal College of Emergency Medicine, dør hundrevis av pasienter helt unødvendig som følger av systematiske problemer i NHS (National Health Service).

En pasient skal ha ventet i hele 99 timer for å få en sykeseng ved Great Western Hospital i Swindon, Wilts. Imens skal foreldre ha fortalt om hvordan syke barn må sove i stoler.

Personalet ved sykehuset uttrykker desperasjon og fortvilelse, og beskriver situasjonen som knusende og er frustrert over at ingen lytter.

Folk ligger på gulvet i smerter, ved Aintree Hospital. Bilde: Liverpool Echo
Ambulansepersonell behandler pasienter ved inngangen til legevakta ved Aintree Hospital. Bilde: Liverpool Echo.

Dr. Adrian Boyle påpeker at denne vinteren har vært den verste noen sinne, og sier han vil bli overrasket om tallene fra desember ikke vil være de verste de har sett. Han fortsetter med at kapasiteten er nødt til å økes.

I The Guardian vises det til at Storbritannias SSB (Office for National Statistics, ONS) rapporterer om rundt 170 000 unødvendige dødsfall i England og Wales siden pandemien utbrøt, hvorpå de fleste kan kobles til Covid-19. Totalt så langt har 213 086 mennesker dødd som følger av Covid-19 i Storbritannia. Det er verdt å merke seg at selv borgerlige kommentatorer mener at mange av disse dødsfallene kunne vært unngått om helsevesenet hadde vært bedre utrustet.

The Guardian forsøker å tegne situasjonen som en «humanitær krise», men i realiteten skyldes krisen både den generelle og sykliske krisen i imperialismen. Med kutt i velferden – noe borgerskapet med nødvendighet må gjøre for å ivareta deres profittrate, samtidig som utbyttingen av massene blir grovere – blir livet blant massene hardere. Dette rammer også deres helse. Med økende fattigdom og dårligere leveforhold får man en dødelig cocktail, men som like fullt er helt unødvendig!

Situasjonen for helsevesnet i Storbritannia er ikke unik. Vi ser kutt etter kutt i helsetjenester i alle de imperialistiske landene, og hverken «venstreside»-regjeringer eller høyreside-regjeringer evner å løse krisen. Tvert om fortsetter de med kuttene samtidig som de rikeste håver inn enorme summer, mens massene og deres familier betaler prisen med liv og helse.

Referanser:
NHS in crisis as 500 people die each week due to ‘killer’ to emergency care delays (mirror.co.uk)
Over 500 die every week in UK due to emergency care delays (euroweeklynews.com)
Britain’s excess death rate is at a disastrous high – and the causes go far beyond Covid (theguardian.com)