1

Ecuador: Kamp mot gruvedrift og undertrykking

Kameratene våre i Fronten til forsvar av folkets kamper (FDLP) har publisert denne uttalelsen til støtte samfunnsmedlemmene i Buenos Aires som kjemper for jorda si.

Publisert av FDLP-EC 24.01.2023


Stopp undertrykkinga av samfunnsmedlemmene i Buenos Aires, Imbabura, ut med gruveselskapene, ut med FFAA og det nasjonale politiet

Tusenvis av soldater og politi har sluppet løs en blodig undertrykkingskampanje mot samfunnsmedlemmene i Buenos Aires, Imbabura, som motsetter seg gruvedrift i området deres.

Til tross for at samfunnet ved flere anledninger har uttrykt motstand mot tilstedeværelsen av gruveselskapene i landet, særlig det australske datterselskapet Hanrine, slipper disse utenlandske selskapene, med samtykke fra Lassos korrupte regjering og støtte fra de væpna styrkene og politiet, løs forfølgelse, fengsling og undertrykking med skytevåpen mot samfunnsmedlemmene som resolutt motsetter seg gruveselskapenes og statens undertrykkelsesapparat.

For øyeblikket rapporterer samfunnsmedlemmene om skader, forsvinninger og dødsfall.

El Frente de Defensa de las Luchas del Pueblo del Ecuador står i solidaritet med samfunnsmedlemmene i Buenos Aires som modig kjemper for jorda si og å fordrive inntrengerne, i dette tilfellet gruveselskapene, de væpna styrkene og det nasjonale politiet, som har blitt virkelige okkupasjonshærer på fattigbøndenes jord.

Vi fordømmer de væpna styrkene og det nasjonale politiet som mordere og undertrykkere; udugelige og feige overfor organisert kriminalitet, modige og rasende mot den ubevæpna befolkninga. 

Verken tilgivelse eller glemsel for folkets bødler! 

Militær og politi ut av Buenos Aires!

Gruveselskaper ut av Buenos Aires og Ecuador!


Les også: