1

80 år siden seieren i Stalingrad

Våre kamerater i Kommunistisk Internasjonale (ci-ic.org) har publisert en artikkel om den historiske seieren Den røde armé vant over Hitler-fascismen i 1943. Stalingrad var et vendepunkt ikke bare i krigen, men i menneskehetens historie.

Kameratene skriver at Internasjonalt Kommunistisk Forbund har tatt formann Maos standpunkt: Kamerat Stalin var en stor marxist-leninist, som definerte leninismen og spilte en avgjørende rolle i 2. verdenskrig, særlig på grunnlag av den 7. kongressen i Den kommunistiske internasjonalen. Kameratene ser artikkelen i sammenheng med dette standpunktet.

De skriver at formann Mao har definert slaget om Stalingrad som ikke bare vendepunktet for krigen mellom Sovjetunionen og Tyskland, eller i den antifascistiske verdenskrigen, men et vendepunkt i menneskehetens historie.

Sovjetunionen, under det store lederskapet til kamerat Stalin, førte en rettferdig krig, et storstilt og heroisk forsvar, som tok i bruk den brente jords taktikk og vant over Hitler-fascismen til en pris av 25 millioner sovjetiske liv. Denne store krigen var også viktig for å inspirere og generere rettferdige frigjøringskriger i koloniene i hele den tredje verden.

Tyske Wehrmacht angrep Stalingrad for å overta byen 23. august 1942. Et aspekt ved viktigheten av byen, var at den bar Stalins navn. I en ordre fra kamerat Stalin krevde han større innsats og offervilje fra den røde armé. I denne ordren sier kamerat Stalin blant annet:

«Hver kommandant, soldat i den Røde Armé og politiske kommisær må forstå at våre midler ikke er ubegrensede. Sovjetstatens territorium er ikke en ørken, men mennesker – arbeidere, bønder, intelligensia, våre fedre, mødre, koner, brødre, barn. Territoriet til Sovjetunionen som fienden har erobret eller ønsker å erobre er brød og andre produkter for hæren, metall og drivstoff for industrien, fabrikker, verk som forsyner armeen med våpen og ammunisjon, jernbaner. (…) Ytterligere retrett betyr å sløse oss selv vekk og samtidig ofre vårt moderland. (…) Om vi ikke stanser retretten vil vi være uten brød, uten drivstoff, uten metall, uten råvarer, uten fabrikker og verk, uten jernbaner. Dette leder til en konklusjon, det er på tide å stanse retretten. Ikke ett steg tilbake!» (Vår egen oversettelse.)

Kamerat Stalin erklærte at retrett var å regne som forræderi. Befolkningen i Stalingrad ble inkorporert i den væpna motstanden mot Wehrmacht. Fascistenes 6. armé inntok byen, men gjennom Operasjon Uranus under ledelse av Georgij Zjukov og Aleksandr Vasilevskij, ble det organisert tropper nord og vest for byen. Den røde armé omringet Stalingrad, noe som fanget nesten 300.000 fiendestyrker der og kuttet deres forsyningslinjer, for så å stramme grepet mer og mer.

Kameratene skriver at slaget om Stalingrad viser nettopp at i krig er det mennesker, ikke våpen, som er det viktigste. Kampen utviklet seg ikke bare fra gate til gate og hus til hus, men fra rom til rom, og det ble skrevet heroiske kapitler i menneskehistorien som rystet verden.

Kameratene skriver at den fascistiske offensiven mot Sovjetunionen, ledet av nazistene og med tilslutning av fascister fra Italia, Spania, Romania, Ungarn og Bandera-rottene fra Ukraina, kastet millioner av styrker, Wehrmachts beste, 75 prosent av deres flyvåpen, inn i invasjonen, men at Stalin og Sovjetunionen var beredt og lyktes i å stå imot. En av årsakene var den fantastiske etterretningstjenesten, skriver kameratene. En annen Josef Stalins håndtering av diplomati. Videre anvendte Sovjetunionen strategisk forsvar sammen med den brente jords taktikk og partisaner bak fiendens linjer. De sprengte sovjetiske damanlegg og demonterte fabrikker, slik at fienden ikke skulle få noe som helst. De tyske nazistene kunne ikke forestille seg at det sosialistiske moderlandet ville gjøre slike tiltak for å bekjempe dem.

Kameratene skriver at proletariatets diktatur sto på spill, revolusjonen sto på spill, og at man ikke kunne stanse for å tenke eller tillate seg å bli hindret på noe vis. De skriver om heltemodige partisaner, som ble etterlatt bak fiendens linjer alene med rifle, ammunisjon og vodka, for å vente på fienden, og at de tyske nazistene mistet gjennomsnittlig ti mann til hver slik partisan når de skulle likvidere dem.

Kameratene skriver at man ikke kan glemme Stalins lederskap, når man vurderer ham, og hvordan han alltid holdt fast på viktigheten av moralen i krigen, hvordan de erobrede fanene og hakekorsene fra nazistene, ble kastet på bakken foran Lenins mausoleum. De store militære seirene ble også gjort til moralske seire. De skriver at de brasilianske kameratene har slått fast at seieren mot fascismen i andre verdenskrig er en av de store hendelsene i prosessen til den proletariske verdensrevolusjonen. Tre viktige imperialistmakter, Tyskland, Japan og Italia, ble beseiret. Dette må vurderes, løftes frem og feires.

Kameratene siterer Kinas Kommunistiske Parti og deres vurdering av at den antifascistiske krigen viser det sosialistiske systemets enorme livskraft, at imperialismen er kilden til alle kriger i moderne tid, at folket vil seire og at imperialismen er en papirtiger, og at for å beseire imperialistiske aggressorer må folkets revolusjonære styrker forenes i alle land og danne den bredest mulige internasjonale fronten for å samle slagene mot hovedfienden til verdens folk.

Kameratene avslutter slik: «Med den ærerike Røde Armeens geværer ble Nazi-Tyskland knust, sosialismen og proletariatets diktatur reiste seg i Øst-Tyskland. At den røde fanen til kommunistpartiet og Sovjetunionen vaiet over den mørklagte og ødelagte tyske rikstagen er unektelig et stort øyeblikk for det internasjonale proletariatet som symboliserer hele den heroiske og ærerike episke kampen mot fascismen til forsvar for Sovjetunionen og for utviklingen av den proletariske verdensrevolusjonen. Utsagnet fra kamerat Dimitrov da han satte kursen mot Sovjetunionen etter den store seieren ved nazi-tribunalet i Leipzig ble dermed oppfylt: ‘Vi skal skape sovjet-Tyskland!’» 

Referanse
On the 80th anniversary of the victory in the battle of Stalingrad