1

Barn på hemmelig adresse mangler rettsvern

En ny rapport, utarbeidet av Stine Sofies Stiftelse, “konkluderer med at barn som lever på hemmelig adresse har for dårlig rettsvern,” melder NRK.

Rapporten “Barnas Havarikommisjon” omhandler blant annet barn som lever på kode 6. I følge NRK lever omkring 750 barn på kode 6 i Norge i dag. Adressesperre kode 6 innebærer å leve på hemmelig adresse, og er et beskyttelsestiltak for personer som har vært utsatt for og/eller er under trussel om alvorlig vold.

Barna som lever på kode 6 er med andre ord barn som selv har vært utsatt for eller truet med vold, eller barn som lever i skjul sammen med en forelder eller annet familiemedlem som har vært volds- eller trusselutsatt. I tilfeller der voldsutøveren barna gjemmer seg for er en forelder, kan de tvinges til samvær, selv om trusselsituasjonen altså har blitt vurdert som såpass alvorlig at barnet lever på hemmelig adresse.

Mange barn bor på hemmelig adresse nettopp på grunn av vold i hjemmet. I rapporten (s. 41) står det:
“Det er ikke uvanlig at barnas trusselutøver er en av foreldrene, og at det er årsaken til at resten av familien må sikres under kode 6. Det er heller ikke uvanlig at en vurdering av trusselsituasjonen kun gjøres overfor den voksne. Barna blir et slags vedheng, noen som må bli med, uten at det blir foretatt en egen vurdering på deres vegne.”

Tvunget samvær kan få tragiske konsekvenser. NRK skriver om drapet på Tintin i Sverige, der tingretten trosset morens advarsler om at eksmannen var voldelig og bestemte at faren skulle få to timers samvær med åtteåringen. Tintin ble drept av faren sin under samværet. Drapet utløste store demonstrasjoner i Sverige, med krav om lovendring.

Også i Norge må foreldre kjempe for å beskytte barn mot voldsutøver. NRK skriver om en høyesterettsdom fra 2022: “I dommen måtte en mor i fjor anke helt til høyesterett for å stoppe samvær mellom barnet hennes og den som var ute etter å ta moren.”

Samvær med voldsutøver kan utgjøre en stor sikkerhetsrisiko for barnet og resten av familien som lever på kode 6 på flere måter. Faglig leder hos Stine Sofies Stiftelse, Kristin Stokke, sa til NRK at “det er absurd at barn tvinges til å ha samvær med en person de egentlig skal skjermes mot. Under samvær oppstår det stor fare for at barnet røper sin nye identitet,” og at “å legge det ansvaret på et barn er urimelig og strider mot all sunn fornuft.”

Endre Bendixen, juridisk rådgiver hos stiftelsen, sa til NRK at: “Vi mener det som hovedregel ikke kan være samvær mellom den som utøver trusselen og de som beskyttes av kode 6-tiltaket.”

Rapporten problematiserer også bruken av kode 6 som beskyttelsestiltak. Hemmelig adresse medfører store byrder for de trusselutsatte, men i utgangspunktet ingen innskrenkning i voldsutøverens frihet. I rapporten (s. 37) står det at “kode 6 begrenser barnets utfoldelse og frarøver barnet en rekke grunnleggende rettigheter,” og at “det står helt klart for oss at byrden for trusselsituasjonen først og fremst må legges på den voksne trusselutøveren.” Det argumenteres derfor for at omvendt voldsalarm i større grad bør brukes i situasjoner der det vurderes tilstrekkelig. 

Tjen Folket Media har tidligere skrevet om at “i gjennomsnitt 8 kvinner blir drept av partneren årlig. En av tre har prøvd å få hjelp av politiet og hvert år dør ei kvinne mens hun venter på at politiet skal risikovurdere saken hennes.” Det har også blitt skrevet om “fortvilte kvinner som må la barna være hos en som har utøvd alvorlig vold mot dem sjøl” i en sak om en norsk voldsstudie og at barnevernet ignorerer vold mot kvinner. At volds- og trusselutsatte barn på kode 6 i dag rettslig kan tvinges til samvær med den de lever i skjul for, og dermed også må leve med belastningen at de kan avsløre hvor familien bor, viser tydelig at en av samfunnets mest sårbare grupper ikke kan stole på statens beskyttelse.

Les mer:

Referanser:
750 barn på skjult adresse kan bli tvunget til å møte dem de gjemmer seg for: -Absurd – NRK Sørlandet
Barnas Havarikommisjon, 01.2023 – Stine Sofies Stiftelse
Partnerdrap og kamp mot vold mot kvinner – Tjen Folket Media
Barnevernet ignorerer vold mot kvinner – Tjen Folket Media