1

Om vedtektene til Kommunistenes Forbund

Vi har digitalisert «Statutt for Kommunistenes Forbund», altså denne organisasjonens vedtekter, vedtatt i 1847 da forbundet ble stiftet.

Kommunistenes Forbund ble dannet i London 1. juni i 1847, ved en fusjon av De rettferdiges forbund under ledelse av Karl Schapper og Kommunistisk korrespondansekomité i Brüssel, hvor Marx og Engels var ledende medlemmer. Friedrich Engels deltok på møtet i London, og ledet tolinjekampen for å vedta «Proletarer i alle land, foren dere!» som slagord, nytt navn og en fullstendig reorganisering av De rettferdiges forbund under dette nye navnet. Dette møtet ble regnet som den første kongressen i Kommunistenes Forbund. Engels ble sekretær i den sentrale ledelsen, og Karl Schapper ble leder.

Forbundets andre kongress, sent samme år, ga Marx og Engels i oppgave å utformet Det kommunistiske partis manifest, kjent som Det kommunistiske manifest. Begge de to store revolusjonære lederne, var sentrale i det nye forbundet.

Kommunistenes Forbund er en milepæl i organiseringen av det internasjonale proletariatet: for første gang konstituerte det seg som kommunistisk parti. Forbundet var internasjonalt, med medlemmer og avdelinger i mange land. Forbundet var klandestint med strengt hemmelighold.

Forbundet møtte raskt antikommunistisk forfølgelse. Avslørte medlemmer ble fengslet og landsforvist, og forbundet ble oppløst etter antikommunistrettssaken i Kölln i 1852. Der ble 11 mistenkte kommunister stilt for retten, for deltagelse i 1848-revolusjonen, og 7 av dem ble dømt til opp til 6 års fengsel.

Like fullt var Kommunistenes Forbund av enorm ideologisk, politisk og organisatorisk betydning. Det kommunistiske manifestet er fortsatt et anerkjent program for verdens kommunister. Også forbundets organisering kan tjene til inspirasjon den dag i dag.

Vi vil løfte frem to karakteristiske trekk ved forbundets organisering: For det første var det internasjonalt. Dets avdelinger var ikke autonome, men strukturen gikk på tvers over grenser og land, med forpliktelser og en sentral ledelse. For det andre var de fra første stund organisert for illegalitet, og inkluderte blant annet som krav til medlemmer «at en ikke røper noe om Forbundets eksistens eller anliggender».

Verken internasjonalismen eller klandestiniteten er altså et unntak eller noe kommunistene «oppdaget» med Lenins videreutvikling av partiteorien. Dette har vært integrerte aspekter ved kommunistenes organisering fra aller første stund.

Vi oppfordrer våre lesere til å studere disse vedtektene, og generelt historien til Kommunistenes Forbund. For oss har dette en særskilt betydning i dag, hvor nyheten om stiftelsen av Internasjonalt Kommunistisk Forbund løper verden rundt.

Les vedtektene her:

Les Det kommunistiske manifest her.

Referanser
Communist League – Wikipedia
Grunnkurs i MLM