1

Nordisk uttalelse: «Ut på gata 8. mars!»

Våre kamerater i Kampkomiteen har publisert en felles uttalelse av antiimperialistiske organisasjoner i Norden, som tar til orde for en klasselinje i kvinnebevegelsen. Vi oppfordrer våre lesere til å studere, diskutere og spre uttalelsen.

Uttalelsen er underskrevet av Antiimperialistisk Forbund (Finland), Antiimperialistisk Kollektiv (Danmark) og Kampkomiteen (Norge). Organisasjonene skriver at de revolusjonære bevegelsene i de nordiske landene hilser arbeiderklassens kvinner, kvinner av folket i de undertrykte nasjonene og alle revolusjonære kvinner i anledning denne 8. mars. De erklærer at de vi vil forene sin innsats for å kjempe og gjøre motstand mot undertrykking og utbytting av arbeiderklassens kvinner, og skape en revolusjonær kvinnebevegelse.

Uttalelsen avslutter med følgende slagord:

Ned med den imperialistiske krigen og de økte prisene!

Bølge for bølge, slag for slag, mot imperialisme og patriarkat!

Fremad for en revolusjonær kvinnebevegelse!        

Les hele uttalelsen her:

Engelsk versjon: