1

Oslo: Rapport fra 8. mars

I en ny rapport takker Kampkomiteen i Oslo organisasjonene som var med på å gjøre årets markering av 8. mars til en seier.  

Kampkomiteen i Oslo utlyste sammen med flere andre organisasjoner en demonstrasjon kl. 17.00 på Grønland torg. Det ble tatt oppstilling med parolene «Bekjemp vold mot kvinner!», «Long live 8. march – international womensday! – women – life – freedom. Det ble det spilt musikk, holdt appeller og ropt slagord for kvinnefrigjøring og mot imperialisme og patriarkat. Allerede fra første stund var det en kjempende stemning blant deltakerne. 

Det ble holdt appeller fra Solidaritet med revolusjonen i Iran, Workers Communist Party of Iran, Workers Communist Party of Iran – Hekmatist og Kampkomiteen. Appellantene fordømte patriarkatet, imperialistenes plyndring og krigføring og hvordan byrdene av kapitalistenes krise blir veltet over på arbeiderne og folket. Flere av appellene hilste også kvinnenes opprør i Iran, som kjemper en heltemodig kamp med liv og helse som innsats og som forsvarer seg mot brutal undertrykking.

Etter 40 minutter startet demonstrasjonen å bevege seg. Det ble ropt kraftfulle slagord, spilt musikk og delt ut løpesedler til forbipasserende hele veien til Youngstorget, der den sluttet seg til 8. marskomiteens demonstrasjon som startet kl 18.00. Her ble det dannet en felles blokk og mange nye deltakere sluttet seg til blokken. Spesielt mange kvinnelige deltakere sluttet seg spontant til under demonstrasjonen og slagordene runget kraftig gjennom Oslos gater. Gjennom hele toget var det mange som kom og gikk i blokka, og på det meste så det ut til å være mer enn 70 deltagere.

Kampkomiteen skriver at de er svært fornøyd med årets markering av 8. mars og takker alle organisasjoner og deltakere som ropte slagordene av full hals og overbevisning: «Bølge for bølge – slag for slag – mot imperialisme og patriarkat!»

Les også: