1

Frankrike: Fortsatt enorme protester mot pensjonsreform

Enorme folkemasser har den siste tiden protestert mot den franske regjeringens pensjonsreform, som president Macron har tvunget gjennom uten avstemning i nasjonalforsamlingen.

Hundretusenvis, kanskje millioner, har deltatt i streiker og demonstrasjoner over hele landet. Torsdag denne uka ble over 200 arrestert av opprørspolitiet i Paris. Sinnet og kampen retter seg mot Macrons reform, men skjer som en del av flere år av protester mot økte priser og flere velferdskutt.

Regjeringen øker nå pensjonsalderen fra 62 til 64 år, i tråd med den allmenne tendensen til velferdskutt som vi ser over hele Europa, inkludert i Norge. Reformen vil innebære at folk må jobbe lenger for mindre penger, noe som særlig rammer arbeiderklassen som har tunge fysiske jobber.

Til grunn for reformen ligger den økonomiske krisa, og imperialismens tendens til forråtnelse. Det fødes færre barn i Frankrike og Europa for øvrig, pensjonistene utgjør en stadig større andel av befolkningen, og kapitalistene har generelt stadig større vansker med å øke profitten. Macron tvinger gjennom reformen fordi han frykter kollaps i «velferdsstaten» i framtida. Innenfor dette systemet er ikke denne frykten helt ubegrunnet.

De økonomiske problemene intensiverer den politiske krisa, og regjeringen møter ikke bare motstand fra folkemassene, men også fra den parlamentariske opposisjonen både til høyre og til venstre. Det blir nå reist mistillitsforslag mot Macron, i protest mot at reformen ble tvunget gjennom uten avstemning i nasjonalforsamlingen, ved hjelp av tvilsom bruk av en paragraf i lovverket.

NRK skriver om de store protestene: «– Mange snakker om at det er en historisk rekord. Ikke siden 90-tallet har det vært så stor mobilisering mot en reform. Mange trekker paralleller til generalstreiken i mai 1968, forteller førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo, Kjersti Aukrust»

Dermed er de franske folkelige protestene viktige, både i størrelse, hvordan de påvirker samfunnet og i hvilken tendens de er en del av og uttrykker. På mange måter viderefører de også «de  gule vestene» og protestbølgen i 2018-2019. Faktisk beskriver enkelte borgerlige kilder denne protestbølgen som en prosess i to faser, som fortsatt pågår, bare avbrutt av covid og de franske myndighetenes knallharde tiltak med forsamlingsforbud og porforbud, som ble håndheva av bevæpna politi med bistand fra militæret.

De franske opptøyene, kampen og motstanden, er uttrykk for at de folkelige protestene stadig vokser i omfang i verden. Selvsagt skjer dette i bølger og sprang, med midlertidige tilbakeslag og roligere perioder, men den langsiktige tendensen er tydelig. Vi ser generelt en intensivering av klassekampen, skjerpa motsigelser og mer omfattende kamper.

Referanser
Macron tvang gjennom pensjonsreform – politiet bruker tåregass mot demonstranter
Over 200 arrestert i protester i Paris
Store streiker mot pensjonsreform i Frankrike
Franske demonstranter nekter å gi opp motstanden mot Macrons pensjonsreform
Yellow vests protests – Wikipedia