1

India: Antiimperialistisk dag 23. mars

Våre kamerater i Indias Kommunistiske Parti (Maoistisk) – CPI (Maoist) – erklærte 23. mars som antiimperialistisk dag. Talsperson Abhay, fra sentralkomiteen i partiet, oppfordret til å fordømme de imperialistiske krigene, plyndringen av naturressurser og undertrykkinga av arbeiderklassen og folkemassene.

Dagen markeres til minne om kameratene Bhagat Singh, Sukhdev og Rajguru, som ble myrdet i 1931 av den britiske kolonimakten i samarbeid med sine indiske lakeier. De tre kameratene reiste slagordene «Leve revolusjonen!» og «Ned med imperialismen!», og CPI (Maoist) slår fast at disse fortsatt gir gjenlyd over hele India.

Kameratene slår fast at selv om nitti år er gått siden 1931, så er Indias økonomi fortsatt i imperialismens lenker. Imperialismens angrep på landet er intensivert, ved hjelp av de hindutva-fascistiske styrkene til BJP og statsminister Modi, som opererer i tett forbindelse med kompradorborgerskapet og utenlandsk imperialisme.

De slår fast at den såkalte «veksten» i landet, betyr at de rike blir rikere gjennom å konfiskere jord fra de fattige, gjennom å øke gjelden og å privatisere offentlig sektor. Barn dør fortsatt av sult i India, samtidig som Indias rikeste menn, som den korrupte Modi-allierte milliardæren Adani, fordobler sine formuer.

Sentralkomiteen i CPI (Maoist) kaller alle revolusjonære, demokratiske og patriotiske masseorganisasjoner, intellektuelle, studenter og undertrykte kaster, kvinne- og minoritetsorganisasjoner og nasjonaliteter til å markere 23. mars som en antiimperialistisk dag og bli med i kampene til arbeiderklassen, bøndene og urbefolkninga i India, og stå i solidaritet for arbeiderklassens bevegelser over hele verden. 

De slår fast: Det er på tide å reise seg mot imperialistisk plyndring og krig, mot de umenneskelige forholdene som råder i landet. Vår kamp vil ikke bare definere fremtiden, men også meningen med fremtiden som vi ønsker å bygge.

Referanse
India: Observe 23rd March as an Anti- Imperialist Day. Conis truly pdemn the Imperialist wars, the loot of natural resources and subjugation of working class and the toiling masses!