1

Årets lønnsoppgjør er i gang med «steile fronter»

Lønnsoppgjøret ble formelt innledet kl 12 mandag 27. mars, ved at LO og andre fagforbund la frem sine krav overfor kapitalistenes forening NHO. Partene har fire dager på seg til å komme til enighet, hvis ikke vil oppgjøret gå til megling.

LO-lederen snakket til pressen om økt kjøpekraft, lavlønnstillegg og likelønn. Dagens Næringsliv skriver at om det blir økning av lønna, så vil det føre til enda høyere renter. 16. april blir det streik dersom toppene i LO og NHO ikke kommer til enighet.

Dagsavisen skriver at det er steile fronter mellom LO og NHO, og de skriver også at det er splittelse innad på begge sider av oppgjøret. Både fagforeningene og de forskjellige arbeidsskjøperforeningene er uenige seg imellom, om hvor mye man skal kreve eller tilby i forhandlingene.

Bakteppet for forhandlingene er fallet i reallønn i 2022, som følge av den enorme prisøkningen. Dessuten har de med lavest lønn fått lavere reallønn de siste 10-12 årene, og selv borgerlige kilder sier at lønna for alle har stått stille siden 2015, samtidig som det har vært en kraftig prisvekst og mange rentehevinger de siste årene. Dermed er det klart at om arbeidsfolk skal få økt kjøpekraft, må kravene være store. Misnøye nedenfra kan tvinge LO-ledelsen til å stille krav, men det er ingen vanskelig spådom at de ikke vil føre kampen helt fram til seier.

LO-ledelsen er tett forbundet med Arbeiderpartiet, og ingenting tyder på at disse ønsker seg noen stor eller langvarig streik. Tvert om, og dermed kan vi forvente at LO-toppene vil svike medlemmene sine nok en gang.

På den andre sida var det flere streiker i fjor, for eksempel norgeshistoriens lengste lærerstreik. Her ble det satt inn tvungen lønnsnemnd, til de fagorganisertes store misnøye, slik at det er meget mulig at vi vil se flere streiker i vår og sommer også.

Dette føyer seg i så fall inn i en europeisk kontekst, med streiker og protester over hele kontinentet. De siste månedene har Storbritannia vært preget av store og langvarige streiker, og Frankrike preges av demonstrasjoner og protester.

Referanser
Årets lønnsoppgjør er i gang
Høy spenning før lønnsoppgjøret: Kamp om lønnstilleggene kan gi rentesmell (+) | DN
Strekk i laget, på begge sider
LO krever økt kjøpekraft: Har stått stille siden 2015