1

Internasjonale aksjoner til støtte for det meksikanske folkets kamp

Internasjonalt: Aksjoner til støtte for det meksikanske folkets kamp

Under slagordet «Den inter-oseaniske korridoren plyndrer og dreper fattigbønder og urfolk i Mexico!» er det utført aksjoner i en rekke land, til støtte for det meksikanske folkets kamp og for Corriente del Pueblo Sol Rojo (Folkets Strømning – Røde Sol). 

Kameratene i Sol Rojo skriver på nettstedet Sol Rojista at de takker hver og en som er med dem i denne kampen, og at ingen solidaritetsaksjon er liten når den tjener folket helhjertet.

Mexico

20. mars gjennomførte Fronten for Oaxacan-organisasjoner (FORO) en viktig massemobilisering i byen Oaxaca der omtrent 3 000 mennesker fra de åtte regionene i delstaten deltok. CP-Sol Rojo fokuserte på kampanjen om å få den forsvunne advokaten Dr. Ernesto Sernas García presentert i live, rettferdighet for drapene på kameratene Luis Armando Fuentes Aquino og Jesús Manuel García Martínez, stansen av CIIT-prosjektet og fengslingen av leiesoldaten «Tacho Canasta» og hans væpna gjeng. 

21. mars marsjerte Fronten for urfolksorganisasjoner og Zapatistenes bevegelse for urfolkshåndverkere i Mexico by der de holdt en demonstrasjon ved gringo-ambassaden.  

26. mars utvida demokratiske revolusjonære styrker protesten sin til en blokade av en motorvei i San Juan Guichicovi. En annen blokade av jernbanestrekningen Mogoñe Viejo-Vixidu på Istmo de Tehuantepec har vart i 21 dager. 

Tyskland

I Tyskland ble det holdt demonstrasjoner 20. og 21. mars, den ene ved det meksikanske konsulatet i Düsseldorf og den andre ved det meksikanske konsulatet i Hamburg. Ved den meksikanske ambassaden i Berlin og de meksikanske konsulatene i Leipzig og Frankfurt ble det hengt opp bannere med påskriften «Den inter-oseaniske korridoren plyndrer og dreper fattige bønder og urfolk i Mexico». I Hamburg er det satt opp veggaviser med samme slagord og en tekst som forklarte situasjonen i Mexico. Det er satt opp graffiti i Bremen og holdt en stand på universitetet i Freiburg. 

Østerrike

Revolusjonære reiste bannere i solidaritet med de folkelige protestene i Mexico, med slagordet «Mot imperialistiske megaprosjekter og statsterror». De delte også ut løpesedler og malte slagord med krav om å få den bortførte Dr. Sernas García utlevert i live og rettferdighet for Luis Armando «Gato» og Jesús Manuel «Chu Pau», samt slagord om solidaritet med folket som kjemper mot CIIT.

Spania

Det er satt opp plakater med slagordet «Den inter-oseaniske korridoren plyndrer og dreper fattigbønder og urfolk i Mexico» med ansiktene til kameratene Jesús Manuel García Martínez som ble drept 27. oktober 2022 og Salvador Pinal Meléndez som er i husarrest etter 3 måneders fengsel i Tehuantepec, begge forsvarere av jorda og motstandere av CIIT. Det har også blitt gitt ut en spesialutgave av den revolusjonære avisa Servir al Pueblo om kampen til folket i Mexico.

Danmark

Det ble holdt en demonstrasjon utenfor den meksikanske ambassaden i København, der revolusjonære delte ut brosjyrer med informasjon om det meksikanske folkets kamp mot megaprosjekter. Aktivistene hadde et banner med slagordet «Den inter-oseaniske korridoren plyndrer og dreper fattigbønder og urfolk i Mexico» og det var også veggaviser med dette slagordet.

Frankrike 

Midt i det voksende opprøret fra arbeiderklassen mot den hatefulle pensjonsreformen til den reaksjonære Emmanuel Macron ble det kalt til en demonstrasjon ved det meksikanske konsulatet i Toulouse. Parola var: «Mot det imperialistiske megaprosjektet den inter-oseaniske korridoren – for det meksikanske folket».

Proletære revolusjonære protesterte i Sainte-Soline mot CIIT med et banner med slagordet «Fra Frankrike til Mexico, proletarer og bønder forener seg mot imperialistiske megaprosjekter!».

Finland

Det ble holdt en demonstrasjon ved det meksikanske konsulatet i Helsingfors, der det ble delt ut løpesedler til støtte for det meksikanske folket og et banner med slagordet «Den inter-oseaniske korridoren plyndrer og dreper fattige bønder og urfolk i Mexico» var ledsaget av et banner med det meksikanske slagordet «Med Sol Rojo vil folket vinne!».

Norge

Revolusjonære holdt en demonstrasjon foran den meksikanske ambassaden i Oslo. Et banner med «Den Inter-oseaniske Korridoren (CIIT) plyndrer og dreper fattigbønder og urfolk i Mexico!» ble reist foran den meksikanske ambassaden i Oslo. På et annet banner sto det «Stopp terroren mot folket i Mexico! Stopp terroren mot fattigbøndene i Brasil!».

I Kristiansand har aktivister hengt opp et banner og plakater. På banneret står det: «Den inter-oseaniske korridoren plyndrer og dreper fattigbønder og urfolk i Mexico!». Plakatene fremhevet også kampen til fattige bønder i Brasil med slagordene: «Stopp terroren mot folket i Mexico! Stopp terroren mot fattigbøndene i Brasil! Leve Corriente del Pueblo – Sol Rojo! Leve Liga dos Camponeses Pobres – LCP!».

Sverige

I Stockholm ble det holdt en demonstrasjon foran den meksikanske ambassaden. Revolusjonære holdt appeller til støtte for folkets kamp mot CIIT, delte ut flyers og foldet ut to bannere med slagordet «Den inter-oseaniske korridoren plyndrer og dreper fattige bønder og urfolk i Mexico» på svensk og spansk. I midten ble fana til Internasjonalt Kommunistiske Forbund holdt.

Brasil

Demokratiske organisasjoner holdt en demonstrasjon foran det meksikanske konsulatet i Rio de Janeiro. Et diplomatisk dokument ble overlevert til den meksikanske staten med krav om rettferdighet for forbrytelsene begått av «Tacho Canasta» og gjengen hans, samt respekt for selvbestemmelsesretten til folkene som ikke godtar innføringen av CIIT. De ble reist to store bannere med slagordene «Den inter-oseaniske korridoren plyndrer og dreper fattigbønder og urfolk i Mexico». 

Referanser
Contra el CIIT: reporte de acciones solidarias en México y el mundo – Sol Rojista
CIIT: US delegation arrives in Mexico – protests continue in Mexico and internationally – The Red Herald
More actions against the CIIT in Mexico and around the world – The Red Herald
Mexico: The struggle against the CIIT continues – The Red Herald
Solidarity with the Mexican people in fierce struggle – The Red Herald