1

Tyrkia: TKP/ML utfører bombeangrep mot politiet

24. mars gjennomførte militante fra Tyrkias Kommunistiske Parti/marxist-leninistene (TKP/ML) en aksjon mot politiet i Gülsuyu, et nabolag i Istanbul, for å holde politiet ansvarlig for sine forbrytelser mot folket. 

De satte opp et banner, blokkerte gata og utførte et bombeangrep mot politiet. I en uttalelse advarer TKP/ML politiet mot å fortsette terroren mot folket, siden de vil fortsette å gjennomføre aksjoner mot dem. I uttalelsen skriver de at i 8-10 år har de revolusjonære og innbyggerne i Gülsuyu vært mål for den økende statsterroren utført av politiet og narkotikabandene. 

Statsterroren øker spesielt i de områdene der revolusjonære aksjoner utvikles. Politiet prøver å knekke revolusjonære til å bli kollaboratører hver dag, og nøler ikke med å torturere dem for å få det de vil ha. For tida prøver staten å dekke over folkets krav i kjølvannet av det nylige jordskjelvet og det kommende valget, ved å bruke «unntakstilstand» og sensur av mediene, samt terror og vold for å kutte folkets forhold til de revolusjonære og få dem til å delta i valgsirkuset.

TKP/ML har leda en pågående folkekrig i Tyrkia siden begynnelsen av 70-tallet. De oppfordrer nå spesielt ungdom i Gülsuyu til å organisere seg mot angrepene fra den reaksjonære staten, og oppfordrer kommunistene til å holde politiet ansvarlig og gjøre det vanskeligere for dem å gå ut på gatene.

Referanser
TKP/ML MİLİTANLARINDAN GÜLSUYU’NDA POLİSLERE YÖNELİK BOMBALI EYLEM – İşçi Köylü Kurtuluşu
TKP/ML carries out a bomb attack against the police in Gülsuyu, Turkey – the Red Herald