Tilliten til politiet synker

Ifølge politiets innbyggerundersøkelse for 2022 fortsetter tilliten til politiet gradvis å synke.