1

Palestina: Bosettere og hæren angriper palestinere i Huwara

Våre kamerater i Dem Volke Dienen skrev den 3. mars i år om kampene som pågår i Palestina.

Publisert 03.03.2023


Bosettere og hæren angriper palestinere i Huwara

I okkuperte Palestina følger den ene blodige forbrytelsen mot det palestinske folket etter den andre. Som rapportert i tidligere artikler intensiverer og øker den israelske kolonistaten for tiden volden mot den nasjonale frigjøringsbevegelsen og det palestinske folket voldsomt. Nylig har det vært hensynsløse angrep fra bosettere i fire byer.

Etter at 11 palestinere ble myrdet av reaksjonære styrker i en militær operasjon i Nablus på Vestbredden den 22. februar og over 100 såret i kampene som fulgte, skjøt israelske militærstyrker den 22-årige palestineren Mohammed Jawabreh i hodet ved en utenomrettslig henrettelse under en razzia en dag senere. Slike utenomrettslige mord vil snart kunne bli begått lovlig, eller i det minste kunne bli rettferdiggjort juridisk i etterkant, i enda større grad enn nå. Søndag 26. februar vedtok det israelske parlamentet på sin første samling en lov om gjeninnførelse av dødsstraff for påståtte “terrorister.” Ifølge loven kan alle som angriper “staten Israel og det jødiske folkets gjenfødsel i sitt hjemland” fremover kunne dømmes til døden i retten og lovlig myrdes. Denne loven vil ikke kun gjelde for den israelske statens territorium, men også for de okkuperte områdene på Vestbredden. Snart vil det være lovlig for den israelske staten å henrette medlemmer av den nasjonale frigjøringsbevegelsen for motstandshandlinger mot den sionistiske okkupasjonen av deres hjemland.

Som svar på undertrykkelsen og volden mot den palestinske bevegelsen gjennomførte palestinske militante som antas å tilhøre motstandsorganisasjonen “Løvens Hule” samme dag et angrep på to israelske bosettere og militærpersonell i den palestinske byen Huwara, da de gikk løs på bilen til to bosettere og deretter åpnet ild. Som følge av dette samlet hundrevis at jødiske bosettere seg utenfor Huwara søndag kveld og marsjerte gjennom gatene. Under forfølgelsen ble det satt fyr på mer enn 19 biler og 30 hus, og det ble kastet stein og flasker mot dem. Bosetterne invaderte også palestinernes hus og leiligheter, og slo dem bokstavelig talt ut av deres egne hjem. I tillegg er det rapportert om palestinere som ble knivstukket og angrepet med metallstenger. Hundrevis av palestinere ble såret under disse angrepene fra bosetterne og den sionistiske hæren. Sameh Aqtash, en 37 år gammel mann som nylig hadde kommet tilbake fra redningsarbeid for jordskjelvofre i Tyrkia, ble drept under angrepene. Ifølge broren til den myrdede mannen ble de to først angrepet av bosettere foran et metallanlegg, før bosetterne igjen returnerte med forsterkninger fra den sionistiske okkupasjonshæren, som skjøt Sameh i magen, slik at han etterpå blødde i hjel.

Mandagen etter bosetternes opptøyer var det en hevnaksjon fra den palestinske motstandsbevegelsens styrker, hvor en israelsk-amerikansk eks-soldat ble skutt og drept på motorveien av palestinske militante.

I kjølvannet av disse hendelsene roste den israelske finansministeren, som leder byggingen av bosetninger, bosetter-pogromene og oppfordret bokstavelig talt til “utslettelse” av den palestinske landsbyen Huwara, og hans eneste kritikk var at det burde være staten, og ikke bosetterne, som burde gjennomføre dette. En annen israelsk tjenesteperson oppfordret til at Huwara skulle “sperres av og brennes ned.” Imens er antallet palestinere drept av den sionistiske staten i år steget til 65.

Bosetternes forfølgelse og de fascistiske utryddingsfantasiene blant israelske regjeringspolitikere er en del politikken som den ekstremt reaksjonære, sionistiske regjeringskoalisjonen nå fører. I tillegg til loven om dødsstraff for “terrorister” som ble vedtatt forrige søndag, ble den såkalte “deportasjonsloven” vedtatt i slutten av januar. Den slår fast at personer med israelsk statsborgerskap og bosted på israelsk territorium kan utvises og deporteres dersom de begår forbrytelser som “krenker tilliten til staten Israel.” Med denne loven kan alle mennesker som protesterer mot den sionistiske staten og dens politikk de facto bli deportert i fremtiden. Selv utenfor konteksten av det palestinske folkets nasjonale frigjøringskamp har den israelske regjeringen blitt møtt med mye kritikk i det siste. Denne uken tok titusener av mennesker til gatene for å protestere mot den planlagte rettsreformen. Lovforslaget vil gi det israelske parlamentet mulighet til å eksplisitt vedta lover som er i strid med den israelske grunnloven, og det vil frata statsadvokaten og høyesterett makten til å suspendere statsministeren. Demonstrantene ble angrepet av politiet i Tel-Aviv og andre byer med sjokkgranater og tåregass.

Les også