1

Internasjonalt: Nye aksjoner mot CIIT i Mexico

Kampanjen mot innføringa av den inter-oseaniske korridoren (CIIT) fortsetter og kameratene våre i Sol Rojista har publisert nye oversikter over internasjonale solidaritetsaksjoner for kampen til det meksikanske folket. 

Kameratene skriver at samfunnene Santa Cruz Tagolaba og Rincón Tagolaba, samt Sol Rojo-aktivister er mål for væpna angrep fra kriminelle og paramilitære grupper som opererer under kommando av «Tacho Canasta» og hans bror Sergio «Svinet». Disse leiesoldatene gjør det skitne arbeidet til CIIT og de transnasjonale selskapene som står bak dem. Andre samfunn som Mogoñé Viejo og Puente Madera, samt UCIZONI og APIIDTT er også under angrep fra den gamle staten for å motsette seg CIIT.

Mexico

21. mars var det en marsj mot USAs ambassade i Mexico by.

Brasil

Revolusjonære har satt opp slagordet: «Den inter-oseaniske korridoren plyndrer og dreper fattigbønder og urfolk i Mexico!». 

Det brasilianske senteret for solidaritet med folkene (CEBRASPO) og Den brasilianske foreninga for folkets advokater (ABRASPO) holdt et møte ved universitetet i Rio de Janeiro 30. mars.

Chile

Kameratene fra Den revolusjonære folkefronten (FRP) har malt slagordet slagordet «Den inter-oseaniske korridoren plyndrer og dreper fattigbønder og urfolk i Mexico!» på en mur i Hualañé, på landsbygda i Maule. 

Tyskland

Revolusjonære satte opp slagordet «Den inter-oseaniske korridoren plyndrer og dreper fattigbønder og urfolk i Mexico!» på tysk og spansk.

Danmark

Veggaviser på dansk, engelsk og spansk, ble satt opp i København og Aalborg, med slagordet «Den inter-oseaniske korridoren plyndrer og dreper fattigbønder og urfolk i Mexico!».

Finland

I Tampere har antiimperialister satt opp plakater med budskapet: «Den inter-oseaniske korridoren plyndrer og dreper fattigbønder og urfolk i Mexico!».

Frankrike

Revolusjonære som deltar i kampene for å forsvare vannet i Sainte-Soline-bassenget og viser internasjonalistisk støtte med banneret «Fra Frankrike til Mexico, proletarer og bønder forener seg mot imperialistiske megaprosjekter!»  

Plakater og bannere er satt opp i forskjellige deler av landet som Paris, Grenoble, Lyon, Toulouse og Saint-Etienne. Og et brev er sendt til den meksikanske ambassaden i Paris. 

Sverige

Uppror Media har publisert en video med bilder av kampen til folket i Mexico. 

Leve klassesolidariteten og den proletære internasjonalismen!

Les også:

Referanser
CIIT: nuevas de la solidaridad internacionalista – Sol Rojosta
Nuevas acciones de denuncia contra el CIIT – Sol Rojista