1

Tyrkia: TKP/ML oppfordrer til boikott av valget

Våre kamerater i tyske Dem Volke dienen skriver at Tyrkias Kommunistiske Parti/Marxist-Leninistene oppfordrer til å boikotte valget som avholdes i landet i år.

Dette er et valg som har fått ekstra oppmerksomhet utenfor Tyrkia, som følge av spillet om svensk og finsk Nato-medlemskap, og den rollen president Erdogan har spilt i dette.

Sentralkomiteen i TKP/ML oppfordrer i en resolusjon til å boikotte valget 14. mai, bare tre måneder etter jordskjelv-katastrofen. Folket i Tyrkia lider også under byrden av hyperinflasjon og økende politisk undertrykking. Erdogan har styrt Tyrkia i 20 år, og den parlamentariske såkalte «opposisjonen» forsøker å bruke krisen i landet til å fjerne han fra makta.  

TKP/ML slår fast at president- og parlamentsvalget finner sted midt i en global og nasjonal økonomisk krise, som vil fortsette å øke fattigdommen uansett hvilken fløy som vinner valget. Partiet avviser at valget står mellom diktatur og demokrati, mellom en eneveldig hersker eller parlamentarisme. De slår fast at også «opposisjonen» er politiske lakeier for en håndfull kompradorer, byråkrater og godseiere, som er tett forbundet med imperialismen. Uansett hvilke fagre løfter de gir massene, vil de på ingen måte levere demokrati, frihet og rettferdighet.

Erdogan selv kom til makta med lignende løfter. Også han ble fremstilt som et europeisk håp og som et motstykke til det gamle militærdominerte regimet. De to tiårene etter har vist den gamle tyrkiske statens dype forråtnelse, og hvor hul drømmen om reform i virkeligheten er.

TKP/ML avviser ideen om å «stemme mot fascisme» og understreker at fascismen ikke kan beseires med valg. Valgene fører massene vekk fra revolusjonen, vekk fra den revolusjonære kampen, skriver de, og at den kjempende linja må innebære en taktikk som tjener den revolusjonære strategien, og det betyr å boikotte valget.

HDP er det nest største «opposisjonspartiet» i det tyrkiske parlamentet, og de støtter den kurdiske nasjonale bevegelsen. Likevel stiller de ingen egen kandidat til presidentvalget, men slutter seg i stedenfor til kandidaten fra CHP, et parti som i flere tiår har insistert på at det verken finnes noen egen kurdisk kultur eller et eget kurdisk språk, skriver kameratene fra TKP/ML. I dagens situasjon opptrer CHP opportunistisk med vage løfter til kurderne, for å kare til seg deres stemmer.

TKP/ML slår fast at det kurdiske nasjonale spørsmålet bare kan løses innenfor den nydemokratiske revolusjonen, og slett ikke kan finne noen reell løsning gjennom reformer eller «utvidede nasjonale rettigheter». Dermed er den kurdiske nasjonale frigjøringen uløselig forbundet med folkets demokratiske revolusjon og den proletariske verdensrevolusjonen. TKP/ML slår fast at revolusjonen i Tyrkia, som partiet leder ved å lede folkekrigen, vil frigjøre den kurdiske nasjonen og knuse den tyrkiske sjåvinismen.

De reiser slagord som: «Verken presidenten eller parlamentet, hele folket til den revolusjonære veien!», «Ikke la deg lure av reformer, ikke gå til valgurnene!», «Håpet ligger ikke i valgurnen, men i folkets demokratiske revolusjon!», «Ikke stem, støtt folkekrigen!» og «Valg nei, lenge leve revolusjonen!».      

Referanse
Das Zentralkomitee der TKP/ML ruft zum Wahlboykott auf