1

Rødt-landsmøte: Klart flertall for NATO-våpen til Ukraina

Oppdatert søndag 23.04.23 kl 16:23.

Landsmøtet i Rødt har i dag søndag 23. april vedtatt, med klart flertall, å støtte den norske imperialismens våpenstøtte til Zelenskyj-regjeringen.

Partiets landsmøte har vedtatt en uttalelse som innebærer at partiet slutter seg til alle de andre borgerlige partiene på Stortinget, og blir en del av den norske imperialistiske konsensusen i Ukraina-spørsmålet.

Da NATO bombet Libya, eller da USA-imperialismen angrep Syria, oppsto det aldri noe krav i Rødt om å sende våpen til Gaddafi eller Assad. I dag har de borgerlige norske mediene, og det harde presset mot partiet, hatt en klar effekt.

Lørdag 22. april var det lang og skarp debatt på landsmøtet om spørsmålet, og det var en klar opposisjon mot ledelsens linje for våpenstøtte. Delegaten Andreas Hjelle sa at det bare er én ting han er enig med det reaksjonære prestestyret i Iran om, og det er at USA er den store satan i verden. Delegaten Daniel Henriksson bemerket at for ett år siden hadde hele stortingsgruppa i Rødt vært enig i partiets tidligere standpunkt mot våpenstøtte, men i løpet av ett år har 7 av 8 representanter snudd i saken. Henriksson slo lakonisk fast «makt gjør noe med oss».

Tross hard debatt har mange, på begge sider i striden, manet til at partiet må holde sammen uansett resultat av dette spørsmålet. Hittil er det bare tidligere nestleder Marielle Leraand som offentlig har sagt at det trengs et nytt parti, om Rødt slutter seg til NATO-konsensusen i våpenspørsmålet.

NRK skriver om vedtaket av uttalelsen: «Det ble overveldende flertall: 107 for mot 74 som var mot», men det iøynefallende er ikke at det ble flertall, men hvor jevnt resultatet er. Det er å ta hardt i at 107 mot 74 er et overveldende flertall. Tvert om, dette er knapt 30 stemmers overvekt av over 180 delegater, og viser hvor kontroversielt spørsmålet er i Rødt. De fleste avgjørelser er tatt med mye større overvekt. Det er ingen tvil om at ledelsen i Rødt har vært nervøse under behandlingen av saken.

Det må legges til at for å mønstre dette flertallet, har Rødt-ledelsen lagt inn flere forbehold i våpenstøtten, blant annet at de er mot å donere stridsvogner og kampfly. Dette viser enda tydeligere hvor delt partiet er. Uten forbeholdene er det ikke sikkert de ville fått flertall på møtet.

Samleside om krigen mot Ukraina:

Les mer:

Referanser:

Rødt delt rundt spørsmålet om våpenhjelp til Ukraina – NRK Rogaland