1

1. mai-uttalelse fra Internasjonalt Kommunistisk Forbund

Kameratene i nettmagasinet Kommunistisk Internasjonale (ci-ic.org) har publisert årets 1. mai-uttalelse fra Internasjonalt Kommunistisk Forbund (IKF).

Uttalelsen er publisert på 6 språk.

Les også:

I uttalelsen står det at stiftelsen av IKF er resultatet av en lang og kompleks prosess som har vart i mer enn fire tiår, men at den ikke betyr slutten på kampen for å forene verdens kommunister. Det står at det forstatt gjenstår mye for å oppfylle denne oppgaven, og at alle marxist-leninist-maoistiske partier og organisasjoner som vil kjempe for enheten, som vil reise, forsvare og anvende maoismen, kjempe mot revisjonismen og tjene den proletariske verdensrevolusjonen, oppfordres til å forene seg med IKF. IKF legemliggjør proletarisk internasjonalisme, som er kommunismens ånd.

Kameratene skriver også at dette året har en helt spesiell betydning for kommunistene, fordi vi feirer at det er 130 år siden formann Mao ble født. De kaller all verdens kommunister til en kampanje for 130-årsdagen, og spre formann Maos teoretiske og praktiske bidrag blant massene. De skriver at den internasjonale situasjonen er preget av en revolusjonær situasjon under utvikling, og at vi denne 1. mai vil marsjere med glede, trosse alle utfordringer og avansere, våge å kjempe og våge å vinne.

De avslutter med tre slagord:

Leve 1. mai!
Foren dere under maoismen!
Proletarer i alle land, foren dere!

Engelsk:

Spansk:

Fransk:

Tysk:

Portugisisk:

Russisk: