1

Oppdatert: Aksjoner for 1. mai

Oppdatert 02.05.2023 kl 18:00

Tjen Folket Media har mottatt video og bilder av aksjoner for 1. mai, og vi deler også bilder Kampkomiteen har publisert. Saken er oppdatert 2. mai, med flere aksjoner fra Oslo og Bergen.

Bergen: Faner satt opp til 1. mai

Før 1. mai har litt over 20 flagg med hammer og sigd blitt hengt opp på Løvstakksiden, Danmarksplass og sentrum i Bergen.

Bergen: Slagord for 1. mai

Dagene før 1. mai ble slagordet «Ut på gata 1. mai!» og hammer og sigd malt flere steder i Bergen, på E39 ved Danmarksplass, på bybanestoppet Kronstad og ved bybanen på Sletten.

Bergen: Slagord før 1. mai for TKP/ML, IKF og NKP 100 år

TFM har fått rapport om at 24. april ble slagordene «Lenge leve folkekrigen i Tyrkia!» og «Lenge leve TKP/ML!» malt på Danmarkspass i Bergen. Slagordet «Leve maoismen!» og «NKP 100 år – rekonstituer Norges Kommunistiske Parti!» ble malt på bybanestoppet Kronstad. Slagordet «Lenge leve internasjonalt kommunistisk forbund!» ble malt på Sletten. Alle flankert med hammer og sigd.

Kristiansand: Veggaviser for IKF

I forbindelse med 1. mai er veggaviser for IKF satt opp i sentrum av Kristiansand.

Oslo: Graffiti og faner på universitetet

Film av graffiti og faner satt opp på universitetet på Blinderen.

Oslo: Kommunistiske faner satt opp for 1. mai

Aktivister har satt opp røde faner med hammer og sigd på Smedstua i Oslo i anledning 1. mai.

Trondheim: Banner for Internasjonalt Kommunistisk Forbund og kommunistiske faner satt opp

I anledning 1. mai ble er røde faner med hammer og sigd hengt opp sør og øst i Trondheim. I tillegg er et banner for Internasjonalt Kommunistisk Forbund hengt opp i bydelen Buran, øst i Trondheim.

Kristiansand: Plakataksjon for 1. mai

Aktivister har satt opp plakater i sentrum av Kristiansand og Vennesla, med teksten “Ut på gata 1. mai!” og “Arbeidere og undertrykte i alle land, foren dere!”

Kampkomiteen: Ut på gata 1. mai! 

Aktivister fra Kampkomiteen har satt opp plakater og delt ut flygeblader for 1. mai. Kampkomiteen deltar i 1. mai-markeringer i Oslo, Bergen, Trondheim og Kristiansand.

Oslo

28. april delte aktivister fra Kampkomiteen ut flygeblader som mobiliserte til 1. mai, på UiO på Blindern. Flygebladene vekket interesse hos mange da de så at de var for 1. mai.

Bergen

I Bergen har det blitt hengt opp plakater for markering på 1. mai i sentrum, rundt universitetet, Møhlenpris, Løvstakksiden, Danmarksplass, Sletten, Landås, Loddefjord og på Sotra Terminal i Øygarden kommune utenfor Bergen.

Trondheim

Plakater for 1. mai-markering og solidaritet med de kjempende mot terroren i Mexico og fattigbøndene i Brasil. Aksjonen fant sted i Midtbyen, Lademoen og Buran torsdag 20. april.

Ytterligere to plakataksjoner ble utført i Trondheim, en med fokus på sentrum, og en med fokus på NTNU campus Dragvoll, samt Studentbyene Voll og Moholt.

Kristiansand

Aktivister har satt opp plakater for 1. mai i Kristiansand sentrum, og i sentrum og proletære nabolag i Vennesla kommune utenfor Kristiansand. På den ene plakaten står det “Ut på gata 1. mai – Arbeidere og undertrykte i alle land, foren dere! – Ned med Russlands angrepskrig mot Ukraina! Kamp mot dyrtid! Streik for høyere lønn! Ned med USA-imperialismen” og på den andre står det “Stopp terroren mot folket i Mexico! Stopp terroren mot fattigbøndene i Brasil! – Leve Corriente del Pueblo Sol Rojo! Leve Liga dos Camponeses Pobres!”

Oslo

Furuset
Grønland
Grorud
Stovner
Vestli
T-banen

Referanse
Ut på gata 1. mai! – Kampkomiteen