1

Brasil: Lula bruker «hemmelig budsjett» til bestikkelser

Kameratene våre i A Nova Democracia skriver om presidentens «hemmelige budsjett» og over 46 milliarder brasilianske realer, som er brukt på å kjøpe politikere. 1 real tilsvarer omtrent 2 kroner.

Kameratene skriver at den opportunistiske regjeringa til Luiz Inácio Lula da Silva vil bruke 9 milliarder realer av et «hemmelig budsjett» for å å garantere kongressmedlemmenes stemme i viktige prosjekter. I tillegg er 46,3 milliarder realer satt av til «parlamentariske endringer», og vil bli frigitt litt etter litt av departementene for byer og nasjonal integrasjon. 

De siste fire årene fikk korrupte kongressmedlemmer over 117 milliarder realer, og det nåværende regjeringa vil overgå dette og sette rekord med 46,3 milliarder relatert til parlamentariske endringer i 2023. Dette overstiger til og med verdiene Boldonaro tildelte parlamentarikerne. Om Lula forsetter slik vil det i løpet av hans fire regjeringsråd bli 185 milliarder.

Pengene er en rest fra Bolsonaros regjering og under valgkampen kritiserte Lula dette hemmelige budsjettet, med ord som «landets største budsjettpolitiske sløseri», «dette er en hån, dette er ikke demokrati» og «vi vil løse det ved å snakke med varamedlemmene». 

Høyesterett har også erklært det «hemmelige budsjettet» ulovlig, men ved hjelp av politisk triksing har det fortsatt under andre betegnelser. Og under et halvt år etter valgløftene gjør bare Lula mer av det samme som han kritiserte Bolsonaro for, for å kjøpe parlamentarikerne og sikre regjeringas framtid.

Referanse
Lula usa ‘orçamento secreto’ e mais de R$ 46 bi para comprar apoio de políticos – A Nova Democracia