1

Danmark: Løpesedler mot regjeringen 

Vi har oversatt løpeseddelen som Antiimperialistisk Kollektiv har delt ut mot den danske regjeringens opprustningsplaner og avskaffelsen av den nasjonale fridagen «store bededag». 

Proletarer i alle land, foren dere!

Ned med regjeringen! 

Ned med militarisering, kjemp og gjør motstand,
forsvare våre rettigheter!

«SVM-regjeringen», som alle tidligere regjeringer, er vår fiende som kun tjener den herskende klassen i samfunnet og ikke folket i dette landet. Det har de nok en gang bevist da de annonserte at de ville avskaffe en høytid fra oss, store bededag. 

Regjeringen er den mektigste på lenge. Det er ikke tilfeldig fordi den herskende klassen i samfunnet trenger en sentralisering av den utøvende makten når den skal oppruste landet og samtidig fortsette å la arbeiderklassen og folket betale midt i den verste inflasjonen sett på 40 år. 

Vi nekter å stå passivt mens flere og flere av våre rettigheter blir tatt fra oss, mens politikerne fortsetter å lyve og å holde oss for narr, og vi nekter å militarisere landet under påskudd av «nasjonal sikkerhet». Denne opprustningen er bare for å forberede Danmark til å delta i angrepskriger mot undertrykte land i verden, slik som krigen russisk imperialisme utløste mot Ukraina. Vårt sterkeste våpen mot makthaverne er å organisere kampen som én knyttet neve mot denne gamle råtne ordenen.

Ned med regjeringen! Forsvar rettighetene våre! 
Ned med oppbyggingen – Bevar stor bededag! 
Kjemp og gjør motstand!

Antiimperialistisk Kollektiv
Mai 2023

Aksjonsrapporten kan leses hos våre kamerater i Socialistisk Revolution.

Les også:

Referanse
Store bededag blev markeret med løbesedler imod militariseringen – Socialistisk Revolution