1

Danmark: Demonstrasjon mot «gettoloven»

I det proletariske nabolaget Mjølnerparken ble det den 6. mai holdt en demonstrasjon mot den såkalte «gettoloven» og utkastelsene av beboere etter at boligene deres har blitt solgt til private boligselskaper. 

Socialistisk Revolution skriver at flere folkelige organisasjoner deltok, blant annet Antiimperialistisk Kollektiv som også delte ut løpesedler under markeringen.Vår oversettelse av løpeseddelen kan leses under, samt hele rapporten fra våre kamerater.

Proletarer i alle land, foren dere!

Ned med Gettoloven!
Forsvar våre nabolag!

Ned med tvangsforflyttningene! Kjemp og gjør motstand!

Den reaksjonære «Gettoloven» skaper ikke «sikkerhet», som politikerne som har laget den sier. Det er et kynisk angrep på retten til rimelige boliger for arbeiderklassen i arbeiderbydeler som Mjølnerparken. 

Det betyr tvangsforflyttinger og usikkerhet rundt det i det hele tatt å ha bolig, eller en situasjon hvor man ofte blir flyttet på av ulike boligselskaper. Det er en ordning for bolighaier som ønsker å tjene en formue på husleien alle er tvunget til å betale for å ha et hjem. 

Hele systemet er bygget opp til fordel for den herskende klassen i Danmark, borgerskapet. Lovverket, byråkratiet og myndighetene er til syvende og sist ikke på vår side. Gettoloven bringer spørsmålet om hvem som har makten i landet ytterligere på banen og det er tydelig at det er de rikeste i landet som har den. Derfor kan vi ikke lene oss på systemet, som hver dag tar mer og mer fra oss, for å få hjelp.

Ned med Gettoloven! Forsvar Mjølnerparken!
Kjemp for retten til billige boliger!
Kjemp og gjør motstand!

Les også:

Referanse
København: manifestation imod ghettoloven – Socialistisk Revolution