1

Oslo: Verdens største krigsskip i havna

Onsdag ettermiddag anløp verdens største hangarskip, det amerikanske USS Gerald R. Ford, Oslo. Det enorme skipet, som er hele 333 meter langt og 78 meter høyt, rommer 90 fly og helikoptre har et mannskap på 4500 og blir drevet av to atomreaktorer.

Som årvåkne lesere kanskje har merket, er de borgerlige mediene i stor grad blottet for kritisk journalistikk rundt besøket fra dette monsteret av et krigsskip. Avisene er fulle av gladsaker om amerikanske soldater som skal på byen i Oslo.

I anledning besøket er hele indre Oslofjorden blitt en flyforbudsone, og sivil båttrafikk får ikke nærme seg i en 500 meters radius rundt skipet.

Dette er første gang siden 1959 at et amerikansk hangarskip anløper en havn i Norge.

Skipet skal være i Oslo frem til 30. mai, før hun skal videre oppover norskekysten, for å øve med det norske forsvaret, men det er uvisst hvor langt nord hun skal.

Dette er enda et steg i den allmenne utviklingen i de nordiske landene i retning av mer militarisering og reaksjonering av statene. Det vil si en utvikling der de imperialistiske landene ruster opp og forbedrer sin militære kapasitet, hvor samfunnet omstilles mer og mer for krig og hvor borgerlig-demokratiske rettigheter og friheter er under vedvarende press.

Det også et steg i NATOs opptrapping i arktis, som startet lenge før Russlands invasjon av Ukraina, men som ikke viser noen tegn til å avta, snarere tvert om!

Se også:

Referanser:

NRK: Verdas største krigsskip har ankra i Oslo
NRK:Gerald R. Ford besøker Norge

Wikipedia om Hangarskipet