1

Peru: Leve 43-årsjubileet for folkekrigen! 

Perus Folkebevegelse (MPP) publiserte en uttalelse 17. mai, på 43-årsdagen for initieringa av folkekrigen i Peru.

MPP er en generert organisme fra Perus Kommunistiske Parti, for partiets arbeid i utlandet.

Vi har her oversatt et utdrag av uttalelsen. Hele uttalelsen kan leses på spansk her og på engelsk her.


For øyeblikket gjennomgår dette regimet, som ble innsatt i april 1992, med sin fascistiske grunnlov fra 1993, en permanent politisk krise (5 presidenter de siste 5 årene) drevet av den internasjonale økonomiske og finansielle krisa (2018 og 2019) og av den dype krisa i den byråkratiske kapitalismen som ikke kan fortsette som den er, fakta som de har forsøkt å dekke over og utsette gjennom sin såkalte «unntakstilstand og helsemilitarisering», angivelig for å bekjempe pandemien (covid-19) og midt i en fornærmende skamløs korrupsjon fra store bedrifter på bekostning av folks død og liv.

Det er i denne konteksten av krise og dekadanse i det fascistiske, folkemorderiske og forræderiske regimet (i det tredje momentet av generell krise og ødeleggelse av det moderne peruanske samfunnet) at parlamentsvalget i 2021 ble utlyst. Den opportunistiske ronderoen Pedro Castillo, en trofast representant og forsvarer av interessene til byråkratborgerskapet, ble valgt. Han var kandidat for Perú Libre, Cerron-familiens feudillo, med støtte fra en haug med revisjonister og opportunister. De skamløse drømmene om amnesti, kapitulasjon og verving av disse revisjonistene, movadef og de fra Vraem, ble medskyldige til de som med mandat fra yankee-imperialismen ble bødlene (Castillo Terrones – Anibal Torres, Marabí og andre CIA-lakeier) i det fryktelige og forræderske drapet på formann Gonzalo.

Fra begynnelsen av Castillos regjering har kampen mellom de to reaksjonære fraksjonene om kontrollen over den utøvende makta tilspissa seg. Den byråkratiske fraksjonen leda av Castillo, som leder av den gamle godseier-byråkratiske staten, i tjeneste for imperialismen, hovedsakelig yankee-imperialismen, argumenterer for en ny restrukturering av den gamle staten ved å kalle inn til en grunnlovgivende forsamling. Den andre fraksjonen argumenterer for å opprettholde Fujimoris grunnlov fra 1993, med noen få endringer. Det pågår en intens kamp blant disse pro-imperialistiske reaksjonære som er en del av en voksende protestbølge på nasjonalt nivå, hovedsakelig fra fattigbøndene. I denne situasjonen, siden imperialismen og reaksjonen trengte ei reaksjonær løsning på regimets krise, ble statskuppet 7. desember 2022 gjennomført med inngripen fra Yankee-imperialismen, som gjennom høytstående tjenestemenn erklærte at de overvåket situasjonen i Peru. Kuppet ble utført av de folkemorderske væpna styrkene og yankee-imperialismens lakeier: Dina Boluarte, Otarola, Williams Zapata, Gómez de la Torre, i samarbeid med de opportunistiske og revisjonistiske partiene som er representert i parlamentet. Disse, sammen med andre, er de ansvarlige som bruker den fascistiske og folkemorderske yankee-planen mot Peru og det peruanske folket. Drømmen om å splitte Peru og begrense og avlede den revolusjonære oppstanden fra bøndene, hovedsakelig de fattige, proletariatet og massene. De drømmer om å knuse proletariatet og dets fortropp, PKP, og de drømmer om at medvirkning fra revisjonister av alle slag og opportunistene som vanlig vil redde deres råtne system av sult og elendighet. Vi sier: fortsett å drømme.

Les også:

Referanser
MPP: ¡VIVA EL 43º ANIVERSARIO DE NUESTRA VICTORIOSA E UVENLIG GUERRA POPULÆR! – Verein der neuen Demokratie Peru
43th ANNIVERSARY OF THE INITIATION OF PEOPLE’S WAR IN PERU – The Red Herald