1

Aktiviteter de siste ukene

Kampkomiteen har rapportert fra markeringer av Nakba-dagen, opphenging av banner til støtte for folkets kamp i Mexico, og utdeling av flygeblader for møte og demonstrasjon mot NATO og Jens Stoltenberg 30. og 31. mai. 

Markeringer av Nakba-dagen

Flere steder i landet har Kampkomiteen deltatt i markeringer av Nakba-dagen, altså dagen som markerer at palestinere ble fordrevet fra sine landområder for at den sionistiske staten Israel skulle etableres der.

Trondheim

Kampkomiteen i Trondheim markerte Nakba-dagen utdeling av løpesedler og appell i toppen av Nordre gate. Appellen tok opp eksempler fra i år på at terroriseringa av palestinerne i aller høyeste grad fremdeles foregår og at apartheidstaten Israel hylles av EU og andre imperialister. Appellen sluttet slik:

“Det palestinske folket finner seg selvsagt ikke i å bli knust. De kjemper og gjør motstand! De kjemper fordi det ikke kan finnes noe fritt Palestina på de spredte jordlappene sionistene knapt lar de ha. Et fritt Palestina må strekke seg fra Jordanelva til Middelhavet. Derfor roper det palestinske folket «Fra elva til havet»! De bor fortsatt i flyktningeleire og eksil, men en dag vil de vende tilbake til sitt frie land. Hvor lenge det vil ta er underordna. Det avgjørende er at det vil skje. Vi hedrer Palestinas martyrer og vi slutter oss sammen med det palestinske folket i kampen for et fritt Palestina. LENGE LEVE PALESTINA!”

Deretter deltok aktivistene på Palestinakomiteens markering. En appellant fra Palestinakomiteen sammenligna kampen palestinere fører i dag med kampen som ble ført mot okkupasjonen i Norge, og at kampen dermed er rettferdig. Han siterte også motstandsmannen Asbjørn Sunde, leder av Osvald-gruppa. Appellanten var også klar på at staten Israel er fascistisk. En annen appellant sa at det i dagens situasjon ikke gir mening å snakke om selvstyret i Palestina som reelt. Det ble også framført flere norske sanger til støtte for Palestina og til slutt en palestinsk kampsang.    

Kristiansand

Kampkomiteen markerte Nakba-dagen sammen med Palestinakomiteen, Palestinsk forening, Palestinabutikken Jafra, Rødt, NKP og SV. 

Det ble holdt en stand med palestinsk musikk, dans, dikt og appeller som fordømte den fortsatt pågående nakbaen. Deretter gikk en del av deltakerne i tog og ropte slagord for fritt Palestina, gjennom gågata og opp til torget der markeringa ble avslutta.

Bergen

Kampkomiteen deltok på en markering på Øvre Vågsallmenningen i Bergen, arrangert av Palestinakomiteen for å minnes Nakba, katastrofen da staten Israel ble grunnlagt.

Det var appeller fra flere organisasjoner. Både historien om Nakba, men også Israels fortsatte okkupasjon, bombinger og bosetninger ble nevnt i flere appeller. Inkludert handlinger de siste ukene og månedene. Mellom appellene ble det ropt slagord som “Boikott Israel – Fritt Palestina!” og “Ingen fred uten frihet, ingen frihet uten kamp, fritt Palestina!”. Kampkomiteen delte ut løpesedler om Nakba til deltagere og forbipasserende.

Oslo

Kampkomiteen deltok på Nakba-markering i Oslo 13. mai. Det var en demonstrasjon foran Stortinget, der det ble holdt appeller og lest dikt. Slagordet «Boikott Israel, fri Palestina!» ble ropt høyt av deltakerne. 

Deretter gikk demonstrantene i tog til Ankerparken og solidaritetsfestivalen Visit Vestbredden. Det var mange aktive og entusiastiske deltagere til stede på markeringa og i toget, og etterpå ble det solgt palestinsk mat og spilt palestinsk musikk. Aktivitetene fortsatte ut dagen og langt ut på kvelden.

Trondheim: Støtt folkets kamp i Mexico

Mandag 22. mai satte aktivister fra Kampkomiteen i Trondheim opp et banner til støtte for folkets kamp i Mexico. Banneret ble satt opp på ei gangbru like ved NTNUs campus på Gløshaugen.

Oslo: Demonstrasjon mot NATO og Stoltenberg

24. mai delte aktivister fra Kampkomiteen ut flygeblader som mobiliserte til demonstrasjon mot NATO og Jens Stoltenberg foran Stortinget onsdag 31. mai kl. 18, og til et åpent møte om saken på Mestizo tirsdag 30. mai kl. 18. 

Referanser
Markeringer av Nakba-dagen – Kampkomiteen
Trondheim: Støtt folkets kamp i Mexico – Kampkomiteen
Oslo: Demonstrasjon mot NATO og Stoltenberg – Kampkomiteen