1

Bredtveit kvinnefengsel: Isolasjon og manglende helsehjelp

11. mars tok ei kvinne livet sitt i Bredtveit fengsel, og innsatte forteller at tross lovnader er lite endra etter det. 

Flere innsatte var vitne til hendelsen og har blitt sterkt prega av den, noe som ble forverra av at de ble låst inne på cellene sine i flere timer mens politiet gjorde undersøkelser. Uten mat, luftepause, informasjon om hva som hadde skjedd eller noen å snakke med.

En venn av kvinna, som også var vitne til selvmordet, forteller at hun har slitt i etterkant og advokaten hennes søkte derfor om en pause i soninga, men fikk avslag. Hun ble i stedet flytta til ei anna avdeling, der hun er innelåst store deler av døgnet. I helgene er de innelåst nesten 17 timer av døgnet, noe som ville vært ulovlig i både Danmark og Sverige. Europarådets torturkomité mener innsatte bør ha krav på minst åtte timer om dagen ute av cella, men Norge har ingen begrensninger på innelåsing, og det heller ikke tatt med i et nytt lovforslag som er til høring nå. 

Både torturkomiteen, FN og Sivilombudet har kritisert Norge for høy bruk av innlåsing. I 2019 viste en undersøkelse at 16 timer daglig var vanlig, og at det mange steder var mer. Noen steder viste undersøkelsen at det var en gjennomsnittlig isoleringstid på 22 timer om dagen i det som kalles fellesskapsavdelinger.

Innlåsing kan føre til angst og depresjon, og venner forteller at kvinna som tok livet sitt takla dårlig å være låst inne alene med sine egne tanker. Sjøl om fengselsbetjentene visste dette, fikk hun lite tilbud om profesjonell hjelp. Vennene sier også at hun ikke burde vært i vanlig fengsel i det hele tatt, og at også kvinnefengslene bør ha egne avdelinger for psykisk syke.

Ni av ti fanger har tegn på psykiske problemer, og tallene er høyest i kvinnefengslene, med Bredtveit på topp. Dette gjelder også for psykiske lidelser, selvskading og selvmordsforsøk.

Sivilombudet har slått fast at kvinner i Norge har dårligere soningsforhold enn menn. De har særlig kritisert bruken av tvangsmidler og isolasjon, og mener også at det ikke gjøres nok for å forebygge selvmord i norske fengsler.

Les også:

Referanse
Bredtveit-innsatt sier lite er endra etter selvmordet: – Låses inn 17 timer i strekk – NRK
Bredtveit-innsatt får ikke soningsavbrudd – NRK
Flere ble vitne til at innsatt tok livet sitt i kvinnefengsel: – Dypt tragisk og trist – NRK
Marie ble låst inne i timevis etter selvmord: – Forferdelig – NRK