1

Internasjonalt: Markering av Nakba

15. mai var det 75 år siden Nakba – katastrofen da Israel starta fordrivelsen av det palestinske folket. Etter de nylige bombingene mot Palestina var årets markering klart prega av motstand og protest mot den israelske statens okkupasjon. 

Det palestinske folket og kampen deres undertrykkes også i Europa, som i Berlin der det var forbud mot Nakba-demonstrasjoner og folk som likevel demonstrerte ble beordra til å ta bort palestinaskjerf, flagg og lignende, og politiet brukte også vold mot demonstranter under falske påskudd om at de hadde sagt noe antisemittisk. Under en demonstrasjon organisert av Jewish Voice for Peace ble tolv personer arrestert. 

I en appell fra Hamburg, publisert av Dem Volke Dienen, påpeker Palästina Bündnis (Palestina-alliansen) at «det er viktig å merke seg at denne represjonen i Tyskland inngår i en kontekst med økende represjon av palestinske organisasjoner over hele Europa: fra oppløsninga av Collectif Palestine Vaincra (Kollektivet Palestina vil seire) i Toulouse, Frankrike, til forfølgelsen av Palestine Action-aktivister i Storbritannia, til svertekampanjen i EUs korridorer i mars 2023 mot palestinske og internasjonalistiske aktivister og organisasjoner over hele Europa. Denne svertekampanjen mot den palestinske bevegelsen er et angrep på hele den progressive og revolusjonære bevegelsen. Svertekampanjen mot mennesker av arabisk opprinnelse i Tyskland tjener til å delegitimere motstanden i deres hjemland mot imperialistisk aggresjon, inkludert fra tysk og amerikansk imperialisme.»

Red Herald har rapportert fra Nakba-aksjoner fra flere land, og vi deler her en forkorta versjon av rapportene.

Palestina 

Protester i Gaza mot den israelske flaggmarsjen. Marsjen ble beskytta av mer enn 2.000 politi, og de protesterende palestinerne ble møtt med skarp ild og tåregass.

Tyskland

I Hamburg arrangerte Palestina-alliansen en demonstrasjon. 

Frankrike

I Paris demonstrerte det revolusjonære ungdomsforbundet LJR sammen med kampanjen for frigjøring av Georges Abdallah.

Collectif Palestine Vaincra har delt bilder fra demonstrasjon i Toulouse.

I Lyon satte LJR opp slagord og plakater til støtte for den palestinske motstanden. 

Spania

Demonstrasjon i Madrid i regi av Masar Badil, Al-Yudur, Alkarama, IJAN og Samidoun.

Markering i Valladolid.

England

Demonstrasjon i London med tusenvis av mennesker. 

I Newcastle okkuperte Palestine Action en fabrikk tilhørende den israelske våpenleverandøren Rafael.

USA

Demonstrasjon i Brooklyn, New York.

Danmark 

I København deltok Antiimperialistisk Kollektiv i en demonstrasjon med parola «Lenge leve den proletariske internasjonalismen! Solidaritet med det palestinske folkets kamp».

Antiimperialistisk Kollektiv hadde også en stand der de delte ut løpesedler. 

Norge

Kampkomiteen deltok i demonstrasjoner i Trondheim, Kristiansand, Bergen og Oslo

Referanser
Demo in Hamburg: 75 Jahre Nakba, 75 Jahre Katastrophe – Freiheit für Palästina! – Dem Volke Dienen. 
Palestine: demonstrations for the 75th Anniversary of Nakba – Red Herald 
Nakba – A day of struggle all over the world – Red Herald 
More Actions for the 75th Anniversary of Nakba – Red Herald 
Samt beretninger fra deltakere på demonstrasjonen i Berlin.