1

Stortingsflertall for økt masseovervåkning

Det går mot mer overvåkning i Norge, og en ny lovendring vil gi E-tjenesten mulighet til å installere teknisk utstyr for å tappe datatrafikk hos leverandører av elektronisk kommunikasjon.

I ei innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen er det flertall for at den militære E-tjenesten kan starte det som kalles tilrettelagt innhenting av datakommunikasjon. Innstillinga skal debatteres og blir eventuelt vedtatt i begynnelsen av juni.

Lovendringa gjelder i utgangspunktet datatrafikk som går over landegrensen, inn og ut av Norge, men ettersom nesten all datatrafikk går via utlandet, blir også kommunikasjon mellom norske innbyggere også fanget opp og lagra, og utenriks- og forsvarskomiteen skriver i innstillinga at «tilrettelagt innhenting er personverninngripende, da det av tekniske årsaker innebærer lagring av store mengder data om norske borgeres kommunikasjon.»

Les også:

Referanse 
Sånn – nå kan E-tjenesten masseovervåke oss alle – Kode24