1

Wien: Internasjonalt symposium for İbrahim Kaypakkaya

Internasjonalt Kommunistisk Forbund holdt et vellykket symposium i Wien 27.-28. mai, med deltagere fra Tyrkia, Brasil, Peru, Sverige, Norge, Spania, Finland, Colombia, Tyskland, Østerrike, Filippinene og Frankrike.

Tjen Folket Media har snakket med Markus fra tidsskriftet Røde Fane, som deltok i panelet på dag 2 av symposiet. Han forteller om et svært interessant symposium, med en rekke viktige og spennende innlegg, som var godt organisert.

Våre kamerater i Red Herald skriver om symposiet at det ble holdt som en minnesmarkering for den tyrkiske kommunistiske lederen İbrahim Kaypakkaya, som grunnla TKP/ML og ga sitt liv for revolusjonen for 50 år siden i år (1973). Den første dagen av symposiet ble det holdt en demonstrasjon som gikk gjennom gatene av den østerrikske hovedstaden Wien, med et enormt portrett av Kaypakkaya i spissen og talløse flagg fra tyrkiske Partizan og Internasjonalt Kommunistisk Forbund.

Demonstrantene ropte slagord som «Vår leder er İbrahim Kaypakkaya», «Lenge leve internasjonal solidaritet», «Lenge leve vårt parti TKP/ML, TIKKO, TMLGB» (TIKKO er folkehæren og TMLGB er ungdomsforbundet), «Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao viva, viva, viva!», før deltagerne beveget seg til symposiet.

Markus fra Røde Fane forteller at her ble Internasjonalen sunget, det ble holdt ett minutts stillhet for de falne martyrene og det ble lest opp en hilsen fra sentralkomiteen i TKP/ML, som åpnet symposiet. Under denne hilsenen forble deltakerne på symposiet stående.

Første dag av symposiet besto hovedsakelig av en sesjon hvor et panel bestående av kamerater fra flere land la frem innlegg om den internasjonale betydningen av İbrahim Kaypakkaya. Markus forteller at disse var svært interessante, og at det også ble vist en svært kraftfull film fra Brasil hvor Folkets Kvinnebevegelse hilste symposiet i Wien.

Red Herald skriver at de historiske forholdene som formet Kaypakkaya ble vektlagt, maoismens betydning og også formann Gonzalo, Charu Mazumdar og José Maria Sison, som ledet partiene i Peru, India og Filippinene inn på folkekrigens vei i samme periode som Kaypakkaya og TKP/ML initierte folkekrigen i Tyrkia. Første dag avsluttet med musikk av Zen Erbane-gruppen.

Markus forteller at på dag to av symposiet ble det holdt en ny sesjon, hvor kameratene fra tidsskriftet Røde Fane deltok i panelet og holdt et innlegg. Tema for den andre dagen var kulturrevolusjonen i Kina, kampen mot moderne revisjonisme og de kommunistiske lederne som ble formet på denne tiden.

I løpet av dag 1 og 2 deltok kamerater fra Tyrkia, Peru, Filippinene, Brasil, Colombia, Spania, Frankrike, Tyskland, Østerrike, Finland og Norge i de to panelene, hvor organisasjoner fra disse landene la frem sine innlegg til temaet.

Red Herald skriver også at før symposiet ble det gjennomført en rekke aksjoner i flere land, for İbrahim Kaypakkaya og for symposiet, blant annet med plakatklistring.

Markus fra tidsskriftet Røde Fane forteller om et symposium preget av sterk revolusjonær entusiasme og en ånd av proletarisk internasjonalisme, og sier til Tjen Folket Media: «Proletarisk internasjonalisme er ikke bare en frase. Et symposium av denne typen, organisert av Internasjonalt Kommunistisk Forbund, med deltagelse fra mer enn 12 land, legemliggjør internasjonalismen. Det var en stor opplevelse å være med, og vi vil arbeide for å formidle lærdommer fra symposiet til den revolusjonære bevegelsen i Norge.»

Bilder publisert av Red Herald, med tyrkiske Partizan som kilde:

Les også:

Referanser
The international symposium for İbrahim Kaypakkaya was held with a strong internationalist spirit – The Red Herald