1

Elon Musk vil teste hjerne-chips på mennesker

Elon Musk hevder at selskapet hans, Neuralink, nylig fikk godkjent søknaden om å starte kliniske tester på mennesker. Dette skriver nettstedet ARS technica.

Dette er ikke første gang Neuralink har søkt om tillatelse. Reuters melder at det amerikanske mat- og legemiddeltilsynet (FDA) har avslått søknadene fra Neuralink så sent som i 2022. Grunnene for avslag var blant annet risikoen for hjerneskade ved at implantantet flytter på seg i hjernen, og ved fjerning eller oppgradering av implantantet. 

Selskapet utvilker et hjerneimplantat som på sikt skal kunne bøte på ulike funksjonsnedsettelser, som lammelser eller blindhet. Forskning på teknologi som hjelper mennesker med å styre datamaskiner med hjernen finnes allerede. Til tross for at denne teknologien har eksistert i flere år, er den fortsatt høyst experimentell, og det er ofte utfordrende å få den til å fungere utenfor laboratoriet. Det som skiller Neuralink fra andre er at de, på lang sikt, ønsker å gjøre teknologien tilgjengelig for forbrukere til ikkemedisinske formål, som f.eks. dataspill, surfing på nettet, telepati, m.m.

Sent I fjor var selskapet under gransking for brudd på dyrevelferden, etter klager fra ansatte. Det hevdes at ansatte er under stort press for å gjøre gjennombrudd, noe som fører til unngåelige feil, og unødvendig lidelse og død blant forsøksdyrene. Blant de meldte feilene var bruken av feil kirurgisk lim, installasjon av implantatet på feil virvel, og bruk av implantat av feil størrelse.

Reuters skriver også at ansatte har blitt fortalt at de “Må jobbe som om de har en bombe festet til hodet” og at Musk truet med å sabotere selskapet om det ikke ble gjort fremskritt. I tillegg har selskapet en kultur for å fortrinnvis ansette unge, og uerfarne arbeidere.

Hvorvidt Neuralink har klart å addressere bekymringene til FDA på noen få måneder i et forskningsområde der fremskritt tar flere år høres usannsynlig ut, ettersom disse har å gjøre med utformingen av, og selve konseptet bak teknologien deres. Selskapet har uttalt at de ikke rekrutterer testpersoner for øyeblikket.

Referanser
Neuralink Says it Has the FDAs OK to Start Clinical Trials – Ars Technica
Elon Musk Announces Neuralink Advance Toward Syncing Our Brains With AI – IEEE Spectrum
Neuralink’s FDA Troubles Are Just the Beginning  – IEEE Spektrum
U.S. regulators rejected Elon Musk’s bid to test brain chips in humans, citing safety risks – Reuters
Exclusive: Musk’s Neuralink faces federal probe, employee backlash over animal tests – Reuters