1

Aktiviteter den siste uka

TFM har mottatt bilder av plakater satt opp i Kristiansand, Kampkomiteen i Oslo har denne uka hatt aktiviteter mot NATO-toppmøte og Jens Stoltenberg, og lørdag 10. juni blir det demonstrasjon mot økte priser.

Kristiansand: Revolusjonære plakater er satt opp

Aktivister i Kristiansand har satt opp plakater i bydelen Vågsbygd og nabokommunen Vennesla. Plakatene er satt opp i forbindelse med 43-års jubileet for folkekrigen i Peru 17. mai og i forbindelse med at det 18. mai var 50 år siden drapet på Ibrahim Kaypakkaya, og det er satt opp plakater for boikott av valget.

Oslo: Markering mot NATO-toppmøte og Jens Stoltenberg

Kampkomiteen deltok 31. mai i ei markering mot NATO og Jens Stoltenberg foran Stortinget arrangert av organisasjonene Stopp NATO og Fredsinitiativet. Rødt Oslo, Motmakt, Kampkomiteen, Internasjonal kvinneliga for fred og frihet, Fredsbevegelsen på Nesodden, Oslo SU, KPML, Oslo RU,  NKP,  Ungkommunistene, Antikrigsinitiativet og Kvinnefronten var tilslutta markeringa, og flere andre organisasjoner var også tilstede.

Det ble holdt flere appeller om krigsfaren som militariseringa av Norden og rivaliseringa med Russland bringer med seg. Det ble også beskrevet i en av appellene hvordan aktivister som hang opp anti-amerikanske plakater ble truet på åpen gate.

Det ble ropt slagord som «Nei til NATO-eskalering – Russland ut!» under markeringa. Slagordet «Yankee go home!» ble ropt ved flere anledninger akkompagnert av klapping. Mange hadde med flagg, bannere og plakater, og Kampkomiteen hadde med plakatene som ble lagd på møtet dagen før, med «Libya, Syria, Afghanistan – Jens Stoltenberg = krigsforbryter» og «Nei til Norden som oppmarsjområde for USA og NATO».

En liten gruppe provokatører sto et stykke unna markeringa med bannere og skilt til støtte for NATO, men da aktivister nærmet seg denne gruppen for å spørre hva de ville og mente, rykket politiet inn. Det var et massivt politioppbud i Oslo sentrum og rundt markeringa, og politiet nekta en håndfull aktivister å stille ett eneste spørsmål til provokatørene. Det var tydelig at politiet var overspente, i en situasjon der utenriksministrene fra nesten samtlige NATO-land befant seg i den norske hovedstaden.

Oslo: Åpent møte om markeringa mot NATO

Dagen før markeringa arrangerte Kampkomiteen et åpent møte der det ble grilla pølser og spilt revolusjonær og antiimperialistisk musikk. Aktivistene snakka med forbipasserende og ungdom om krigen i Ukraina, den imperialistiske alliansen NATO og behovet for en virkelig antiimperialistisk bevegelse. 

Det ble også holdt et verksted for å lage håndplakater til markeringa. Slagordene på plakatene retta seg mot norden som oppmarsjområde for USA og NATO og fordømte Stoltenberg som krigsforbryter etter de folkerettsstridige krigene mot Afghanistan, Syria og Libya.

Fellesuttalelse: NATO ut av Norge

I forbindelse med markeringa har KPML, Revolusjonære kommunister og Kampkomiteen publisert denne uttalelsen:

Videre opptrapping av krigen i Ukraina står på dagsorden når utenriksministrene i NATO samles til et såkalt uformelt møte i Oslo 31. mai – 1. juni 2023. Anti-imperialister og fredsvenner samler seg til en demonstrasjon i regi av Stopp NATO og Fredsinitiativet 2022. 

NATO er et redskap for vestlig stormaktsdominans og rivalisering med Kina og Russland. Et redskap som skaper utrygghet for mindre nasjoner og en utrygg verden. Det er ikke et fredsbevarende prosjekt, men et imperialistisk redskap for stormakter, med USA i ledertrøya. Afghanistan og Libya er eksempler på land der NATO har intervenert, med fatale følger for disse landa. 

Slik har NATO vist at dersom en stat motsetter seg NATOs og USAs verdensorden, blir de styrtet. 

NATO legitimerer også bruk av atomvåpen gjennom å påberope seg førsteskuddsrett. NATO spiller en aktiv rolle i mer atomopprustning og ved å motarbeide at land som for eksempel Norge slutter seg til FNs atomvåpenforbud. 

Prisen for krigspolitikken og krigsbevilgningene er det arbeidsfolk som betaler.

Vi krever Norge ut av NATO og fordømmer NATO sine planer for krig. Synliggjør NATO-motstanden på demonstrasjonen 31. mai!

Russland ut av Ukraina – Ingen NATO-eskalering!

Kommunistisk plattform – marxist-leninistene, KPML
Kampkomiteen
Revolusjonære kommunister

Oslo: Demonstrasjon mot økte priser

Lørdag 10. juni kl. 14:00 arrangerer Kampkomiteen, Worker-communist Party of Kurdistan – Abroad Organisation, Worker-communist Party of Iran – Hekmatist (Official Line), Revolusjonære Kommunister og Workers Socialist Organization of Afghanistan en demonstrasjon på Grønland torg. Organisasjoner som vil tilslutte seg kan ta kontakt på mot-dyrtid@keemail.me. 

Demonstrasjon mot økte priser

Arbeidere, arbeidsløse, studenter: 
Bli med ut på gata:

Lørdag 10. juni 
14:00 Grønland torg

Med prisøkningene veltes byrden av krisa over på oss, folket, og særlig på arbeiderklassen.
Vårt svar – vår parole:
«Streik for høyere lønn! Kjemp for bedre levekår!» 

Referanser
Oslo: Markering mot NATO-toppmøte og Jens Stoltenberg – Kampkomiteen
Oslo: Åpent møte om markeringa mot NATO – Kampkomiteen
Fellesuttalelse: NATO ut av Norge – Kampkomiteen
Oslo: Demonstrasjon mot økte priser