1

Danmark: 18. mai 1993 – dagen da massenes motstand kom sterkt til uttrykk

Kameratene våre i Socialistisk Revolution publiserte 18. mai, på 30-årsdagen for hendelsen, en artikkel om markeringer av dagen.

18. mai 1993 åpna politiet ild mot anti-EU demonstranter for første gang siden den fascistiske okkupasjonen av Danmark under andre verdenskrig. Politiet avfyrte minst 113 skudd og minst 11 personer måtte behandles for skuddskader etter at politiet ropte «trekk våpen» og «skyt etter beina» og deretter skøyt med skarpt mot demonstrantene. Noen av disse måtte behandles for skuddskader i hode og nakke. Borgerskapets reaksjonære medier har forsøkt å forvrenge hva som skjedde, og «undersøkelser» bestilt av borgerskapet har konkludert med at «politiet handla rasjonelt». 

Kameratene skriver at det er en viktig dag fordi den markerte den største motstanden massene hadde vist på lenge. Etter at det danske borgerskapet hadde avslørt sitt diktatur på det groveste og vist at den danske staten bare tjener utbytterne, da de til tross for et klart nei likevel meldte Danmark inn i EU gjennom nok en farse av en «folkeavstemning» og det «nasjonale kompromisset», kom massenes kamp og motstand sterkt til uttrykk. Klassehatet og motstanden fra massene var så stor at politiet ikke klarte å demme opp og endte opp med å skyte på demonstrantene.

Videre skriver de at dagen er og vil for alltid være et lysende eksempel på det danske proletariatets og folkets kamp- og motstandsvilje, at massene i Danmark alltid har kjempa, og at det er opp til de revolusjonære å lede kampen for å gjenreise det danske kommunistpartiet på grunnlag av marxismen-leninismen-maoismen, hovedsakelig maoismen med formann Gonzalos universelle bidrag (dvs. Gonzalos tenkning) om å erobre og forsvare makta gjennom folkekrig som en del av og i tjeneste for den proletariske verdensrevolusjonen.

På selve dagen 18. mai ble det gjennomført flere aksjoner i København. På Sankt Hans Torv, der skytinga fant sted, ble det arrangert en demonstrasjon mot politivold. Demonstrasjonen ble holdt ikke bare for å markere hendelsen, men også for å vise solidaritet med revolusjonære og masser som forfølges av politiet i Danmark og andre steder i verden. Demonstrasjonen understreket motstanden mot den generelle reaksjonariseringa av staten, der stadig flere rettigheter tas fra folket.

Sankt Hans Torv var under oppbygging i 1993. Brosteinen som er lagt på plassen lå da i store hauger, som demonstrantene 18. mai 1993 brukte til å slåss mot politiet.

Aktivister fra Antiimperialistisk Kollektiv deltok med et banner med slagordet «Det er rett å gjøre opprør!» Demonstrasjonstoget gikk fra Sankt Hans Torv, gjennom Nørrebrogade og ned til Politigården, der politiet hadde møtt opp i stort antall. Under demonstrasjonen ble det avfyrt fyrverkeri og kanonskudd, og det ble kastet brostein mot en politibil, men siden politiet var klar over konsekvensene av å slå ned på demonstrasjonen akkurat denne dagen, forholdt de seg passive. Slagord som «Motstand mot stat og kapital, frigjøringskampen er internasjonal!», «Styrk den internasjonale solidariteten!», «Politikontroll skaper mer vold!», «Politi i bilene, biler i brann!» og «Vi er alle antifascister!» ble ropt i demonstrasjonen.

Etter demonstrasjonen trakk mange seg tilbake i samla flokk, noe som var klokt fordi politiet skygget de revolusjonære i sivile politibiler et godt stykke unna demonstrasjonen. Det var også mange sivile politifolk å se under og etter demonstrasjonen.

Kameratene anbefaler å lese denne uttalelsen fra Studiekredsen Røde Sol: 

Referanse
30-årsdagen for 18. maj 1993: dagen hvor massernes modstand kom stærkt til udtryk – Socialistisk Revolution