1

Japan: Protester mot G7-møtet

Kameratene våre i A Nova Democracia skriver at 19. til 21. mai protesterte hundrevis av japanere mot det imperialistiske G7-møtet i Hiroshima.

G7 består av USA, Canada, Italia, Japan, Storbritannia, Tyskland og Frankrike. 

Det var protester flere steder i byen, som fordømte det verdensimperialistiske systemet, og demonstrantene kjempa mot det sterke represjonsapparatet som den reaksjonære japanske staten hadde mobilisert. 19. mai omringa politiet demonstrasjonen da marsjen nærma seg stedet for møtet. Dette ble besvart med motstand fra folkemassene, som støtte sammen med de repressive troppene.

Massene reiste plakater med internasjonalistiske og antiimperialistiske paroler som «Nei til det imperialistiske møtet!», «Knus G7-møtet!», «Tilbaketrekning av amerikanske baser fra Japan!», «G7 forårsaker krig!» og «Henda vekk fra fra Ukraina!»

Demonstrantene fordømte også at Japan skal fordoble militærbudsjettet, at japansk imperialisme ser etter en måte å intensivere undertrykkinga av folket og sikter mot å delta i den imperialistiske krigen, mens elendigheten øker for det japanske folket som er tvunget til å arbeide 15-timers dager for dekke nødvendige utgifter som husleie og mat.

Videre ble G7-rådet fordømt for hovedsakelig å tjene USA-imperialismens interesser, som i hemmelig samarbeid og kamp med andre imperialister fremmer sin strategiske plan for å svekke den russiske imperialismen gjennom antimissilskjold i Øst-Europa, samtidig som den utvikler offensiven mot den kinesiske sosialimperialismen gjennom drøfting om militær tilstedeværelse i Taiwanstredet, Sør-Kina, Hongkong og Tibet. G7 er fast bestemt på å bli «åpent» involvert og på å utdype og utvide forbindelsene med Kina. Åpninga av den kinesiske økonomien for innføring av imperialistisk kapital (i dette tilfellet hovedsakelig yankee-kapital) er et av USAs grunnleggende mål for Kina for å få mer og mer innflytelse på landets økonomi.

Med tanke på krigen i Ukraina ble man på møtet enige om å fortsette med å undergrave og utmatte den russiske imperialismen ved å fortsette med sanksjoner og restriksjoner på økonomien og ved å intensivere militærhjelpen til Ukraina, ei beslutning som er gunstig for yankee-planen om å uthule Russland.

Referanse
Protestos durante reunião imperialista do G7 – A Nova Demomcracia