1

Bergen kommune selger kommunale familieboliger

De kommunale familieboligene på Lotheveien i Bergen har i flere år stått tomme og til forfall. Boligene skulle etter planen rehabiliteres, men byrådet går nå inn for å heller selge dem.

Tjen Folket Media har tidligere skrevet om kuttene i Bergen kommune i fjor høst, der rehabiliteringen ble kuttet og kommunen gikk inn for salg av boligene. Avgjørelsen ble etter press fra befolkningen utsatt. Og på et “folkemøte” i Solheim lovet byrådet en avklaring i løpet av våren. Dette har i praksis vært en utsettelse av den samme beskjeden.

Nå har byrådet igjen gått inn for salg av de kommunale boligene. Kommunen velter byrden av krisen over på de fattige. Og det “sosiale sikkerhetsnettet” folk har blitt lovet blir fjernet når folk trenger det mest.

Stor mangel på kommunale familieboliger

Kommunen går mot anbefalinger de har fått fra sine egne eksperter. I et fagnotat fra boligetaten kommunen har bestilt står det:

Ventelisten på kommunale boliger har økt kraftig de siste årene, fra 160 i 2019 til 296 i 2022. Det beskrives at mange av disse er barnefamilier som venter på familiebolig og at mange av disse nå bor i for små kommunale boliger eller uegnet privat leieforhold. Mange av disse er flyktninger. Over halvparten av disse har ventet i mer enn ett år.

De skriver videre at det er mangel på kommunale boliger med mer enn 2 soverom på Løvstakksiden og at familier må velge mellom å flytte fra bydelen der de har skole og venner eller å bo for trangt.

Fagnotatet avslutter med følgende anbefaling:

“Med utgangspunkt i at det er behov for flere større familieboliger, og spesielt for boliger med universell utforming, anbefales det at boligene i Lotheveien 2-20 bygges om og tilbys vanskeligstilte barnefamilier i Bergen. “

Les også:

Referanser:
Bestilling av fagnotat – Lotheveien 2-20 – videre veivalg og endelig avklaring for bygget
Vil selge sosialboliger: –⁠ Løftebrudd og svik
Store kutt i Bergen kommune
Bergen: Aktiviteter mot velferdskutt og økte levekostnader