1

Oslo: Demonstrasjon mot økte priser

Aktivister fra Kampkomiteen i Oslo har satt opp plakater på Blindern, Helsfyr og i Groruddalen, for demonstrasjonen lørdag 10. juni . De skriver at mange forbipasserende viste interesse. 

Demonstrasjonen arrangeres av Kampkomiteen, Worker-communist Party of Kurdistan – Abroad Organisation, Worker-communist Party of Iran – Hekmatist (Official Line), Revolusjonære Kommunister og Workers Socialist Organization of Afghanistan, og Kampkomiteen skriver at organisasjoner som vil tilslutte seg kan ta kontakt på mot-dyrtid@keemail.me. 

Demonstrasjon mot økte priser

Arbeidere, arbeidsløse, studenter:
Bli med ut på gata:

Lørdag 10. juni
14:00 Grønland torg

Med prisøkningene veltes byrden av krisa over på oss, folket, og særlig på arbeiderklassen.
Vårt svar – vår parole:
«Streik for høyere lønn! Kjemp for bedre levekår!» 

Referanser
Oslo: Streik for høyere lønn! Kjemp for bedre levekår – Kampkomiteen
Oslo: Demonstrasjon mot økte priser – Kampkomiteen