1

Lenge leve kameratene Benitos og Wilmas minne!

Internasjonalt Kommunistisk Forbund (IKF) har utstedt en viktig erklæring til Filippinenes Kommunistiske Parti (FKP) og den internasjonale kommunistiske bevegelsen til minne om de myrdede kameratene Benito Tiamzon og Wilma Austria.

Kameratene oppfordrer sterkt til aktiviteter for å hedre de myrdede kameratene og løfte frem folkekrigen og partiet på Filippinene. De to kameratene, også kalt Ka Laan og Ka Bagong-tao, var gift og hadde de fremste tillitsvervene i partiet. De var begge i 70-årene da de ble myrdet i 2022, etter å ha viet hele livet til kampen. Indias Kommunistiske Parti (Maoistene) skal ha oppfordret til aksjoner 15. juni til ære for de falne kameratene og til støtte for revolusjonen på Filippinene.

IKF skriver at marxismen-leninismen-maoismens røde fane må heises høyt til ære for kameratene, som ble myrdet av den filippinske reaksjonen i fjor. IKF skriver at dødsfallet til de to, som var formann og generalsekretær i sentralkomiteen til FKP, er et stort tap for det internasjonale proletariatet og fyller hjertene til kommunister over hele verden med sorg.

IKF brennmerker de ansvarlige for mordene, og lover å hevne denne avskyelige forbrytelsen med flere og flere folkekriger for å feie reaksjonen og imperialismen vekk fra jordens overflate. IKF skriver at kameratene Benito og Wilma er lysende eksempler til etterfølgelse, blant de beste barna av det internasjonale proletariatet, som viet hele livet til de utbyttede og undertrykte gjennom folkekrigen. Under ledelse av José Maria Sison og under påvirkning av kulturrevolusjonen i Kina, henga de seg helt og holdent til partiet og revolusjonen, og tok stadig på seg større ansvar i bevegelsen.

Kamerat Benito Tiamzon har ledet eksekutivkomiteen i sentralkomiteen av FKP de siste tre tiårene, og under hans ledelse er omringings- og utryddelseskampanjene fra reaksjonen beseiret igjen og igjen. Revisjonismen er undertrykt og revolusjonen har vunnet mange seire, skriver IKF.

Kameratene skriver også at gjennom hele kampen for å grunnlegge IKF, har folkekrigen på Filippinene og Filippinenes Kommunistiske Parti vært lysende kilder til inspirasjon for de som er dedikert til å forene den internasjonale kommunistiske bevegelsen under maoismen. IKF kaller alle sine medlemmer, hele det internasjonale proletariatet og all verdens folk, alle antiimperialistiske, demokratiske og revolusjonære organisasjoner, til å hedre de heroiske kameratene Benito Tiamzon og Wilma Austria, fordømme de forbryterske drapene og løfte frem de to kameratenes lysende eksempel.

IKF slutter seg til slagordet etablert av Filippinenes Kommunistiske Parti: Lenge leve kamerat Benito Timazons og kamerat Wilma Austrias minne! La marxismen-leninismen-maoismens røde fane vaie høyt! 

IKF avslutter med følgende slagord:

Kameratene Benito Tiamzon og Wilma Austria er udødelige!

Heder og ære til kameratene Benito Tiamzon og Wilma Austria!

Lenge leve marxismen-leninismen-maoismen!

Lenge leve Filippinenes Kommunistiske Parti!

Lenge leve folkekrigen!

Les også:

Referanser:
Long live the memories of Ka Benito Tiamzon and Ka Wilma Austria! Wave high the red banner of Marxism-Leninism-Maoism! – Communist International
Tiamzons, Catbalogan 10 were held captive, tortured and cowardly killed by the AFP in US-directed operations
PRWC » Highest tribute to Ka Laan and Ka Bagong-tao
Tiamzons, Catbalogan 10 were held captive, tortured and cowardly killed by the AFP in US-directed operations