1

Oslo: Demonstrasjon 10. juni mot økte priser

Kampkomiteen skriver at de har deltatt i en demonstrasjon 10. juni mot de økte prisene, for høyere lønn og bedre levekår.

Kameratene skriver at det lørdag 10. juni ble det holdt en demonstrasjon i Oslo mot økte priser og for kamp, under parolen «Streik for høyere lønn! Kjemp for bedre levekår!». Før markeringen ble det distribuert propaganda flere steder i Oslo. Plakater er satt opp og løpesedler er delt ut, for markeringen.

Demonstrasjonen begynte på Grønland torg med musikk og appeller, før den fortsatte gjennom Oslo sentrum til Arbeidersamfunnets plass. Kameratene skriver at det underveis ble ropt slagord som «Nei til dugnad for de rike, la de betale sin egen krise!», «Internasjonal solidaritet, arbeiderklassens kampenhet!» og «Ikke la dem splitte oss, slutt dere sammen for å slåss!». Demonstrasjonen fikk støtte fra flere forbipasserende.

Kameratene skriver: «I demonstrasjonen deltok Workers Socialist Organization of Afghanistan, Worker-communist Party of Kurdistan – Abroad Organization, Worker-communist Party of Iran – Hekmatist (Official Line), Revolusjonære Kommunister, AntiTyranny International Collective og Kampkomiteen.».

Kampkomiteen har publisert en felles løpeseddel som ble utformet og delt ut:

STREIK FOR HØYERE LØNN!
KJEMP FOR BEDRE LEVEKÅR!

Vi befinner oss i den verste krisa på lenge og igjen så sender de rike regninga til oss vanlige folk. Samtidig som arbeidere, studenter, og ellers helt vanlige folk strever økonomisk, så tjener mange av de rike kapitalistene og deres selskaper mer enn aldri før. Med prisøkningene – inflasjonen – veltes byrden av krisa over på folket, og særlig på arbeiderklassen.

Reallønna synker: Man får kjøpt mindre for lønna enn man gjorde før. Prisene stiger – men lønningene, NAV-satsene, minstepensjon og stipend henger ikke med!

Slik vil det fortsette inntil sjefene og eierne av de store selskapene, og politikerne føler folkets press. Det krever at vi organiserer oss. Derfor tar vi til gatene. Derfor sier vi: Streik for høyere lønn! Kjemp for bedre levekår!

Signerte organisasjoner:
Workers Socialist Organization of Afghanistan
Worker-communist Party of Kurdistan
Kampkomiteen
Worker-communist Party of Iran – Hekmatist (Official Line)
Revolusjonære Kommunister

Referanse
Oslo: Demonstrasjon 10. juni mot økte priser – Kampkomiteen