1

Brasil: Lærere streiker for lønn og arbeidsforhold 

Gjennom hele mai har det vært store protester i mange av Brasils delstater, med krav om økt lønn og bedring av arbeidsforholdene, som flere ansatte, bedre infrastruktur, overtidsbetaling, omstrukturering av den offentlige undervisninga og forbedring av utdanningssystemet. 

I delstaten Romênia mangler for eksempel 40 % av alle 15-åringer tilstrekkelige kunnskaper i leseforståelse, matematikk, naturfag og samfunnsspørsmål. Lærerne mobiliserer ikke bare for sine egne forhold, men for alle skoleansatte, som pedagoger, kjøkkenpersonell og administrativt personell. Noen steder har protestene pågått helt siden desember.

I delstaten Rio de Janeiro er lærerlønna 1 588 dollar for 18 timer i uka, mens minstelønna i Brasil er 4 420,55 dollar. Den 12. mai bestemte lærerne i Rio de Janeiro seg for å starte en streik på ubestemt tid fra 17. mai. Den samme dagen, etter regjeringa forslag til tiltak, bestemte lærerne i det føderale distriktet seg også for å fortsette streiken.

Blokkade av veien PA-444 i delstaten Pará. Foto: A Nova Democracia.

Oppslutninga om streiken er svært høy, og det gjennomføres ulike aksjoner. I Pernambuco ble veien PA-444 stengt, og 32 av de 35 skolene i kommunen deltok. I Romênia ble det 25. mai arrangert en demonstrasjon med 15 000 deltakere, og 22. mai ble det gjennomført en solidaritetsstreik med lærerne i grunnskolen og videregående opplæring. I Amazonas ble det 29. mai protestert foran delstatsregjeringas bygninger, veier ble blokkert og kravene i streiken som hadde pågått i 10 dager, ble innfridd. Streiken i Amazonas ble erklært ulovlig av rettsvesenet og vil medføre bøter på 30 000 dollar daglig til Amazonas’ utdanningsarbeiderforbund.

Totalt er mer enn 150 000 lærere allerede mobilisert over hele landet, og streiken kan komme til å fortsette siden det ikke foreligger noen avtaler med delstatsregjeringene.

Referanser
Teachers protest in Brazil – The Red Herald