1

Over 1200 bygningsarbeidere sparket etter lovendring

Ei lovendring som skal sikre ansatte i byggebransjen bedre arbeidsforhold, har hittil ført til at over 1200 fast ansatte har fått sparken. 

Intensjonen med loven skal være å sikre at innleie fra bemanningsbyråer ikke benyttes på bekostning av faste og direkte stillinger. Ei rundspørring blant bemanningsbyråer i Oslo, Viken og tidligere Vestfold, som forbudet mot innleie fra bemanningsforetak omfatter, viser at hittil har det motsatte skjedd. Målet med loven skal være å få flere ansatt direkte hos entreprenørene, men bemanningsbyråene anslår at bare 10% av de som har fått sparken, har fått tilbud om jobb hos entreprenørene. De mener også at det trolig vil komme flere oppsigelser når overgangsperioden er over 1. juli.

Anslagene i undersøkelsen bygger på tall fra bemanningsbyråene, og er utført på oppdrag fra Oslo Høyre, som begge er mot loven. Likevel er det rimelig å gå ut fra at det stemmer at entreprenørene finner måter for å omgå loven og at dette vil ramme arbeiderne. Slik det også er med andre regler som er innført for å verne om arbeidere, som regelen om krav på fast ansettelse for vikarer etter tre år, som i praksis fører til at mange vikarer mister jobben når de nærmer seg denne grensa.

Les også:

Referanse
1200 fast ansatte har mistet jobben etter innleieforbud – Aftenposten