1

Offer i Kongsbergsaken fratas studieplassen

Politiet i Kongsberg utøvde vold mot to personer i slutten av oktober i 2022. På toppen av dette slettet de bevis, løy i politirapporten og har konsekvent gitt uærlige svar til media. Nå trappes saken videre opp ved at et av de to ofrene i Kongsbergsaken utestenges fra studieplassen sin som følger av politiets rapportering til universitetet.

Marius Stormo (28) er en av de to som ble siktet for vold mot offentlig tjenestemann i forbindelse med Kongsbergsaken. Siktelsen er selvfølgelig helt latterlig, da en overvåkingsvideo viser hvem som virkelig stod for volden. Dagbladet har tidligere publisert et utdrag fra videoen som viser noe av omfanget:

Til Khrono forteller nå Stormo at han ble kontaktet av universitetet en uke etter politivolden via telefon med beskjed om at han ikke lenger har studieplass.

— Jeg fikk beskjed om at jeg ikke var egnet til å gå ut i praksis og mistet skoleplassen. Hun sa at hun ikke turte å sende folk som var siktet for vold ut i praksis. Hun sa at hvis jeg ikke hadde praksis, var det ikke noen vits for meg å fortsette. For da ville ikke studieåret blitt godkjent uansett.

Stormo studerte for å bli barnehagelærer og han forteller at politiet hadde informert universitetet om siktelsen. Ifølge universitets- og høgskoleloven kan lærersteder utestenge barnehagestudenter som er siktet for vold, men dette er altså ingen plikt.

Khrono understreker ordlyden i loven som følger:

— Ordlyden er at studenten «kan utelukkes fra praksisstudier» hvis «dette er nødvendig av hensyn til sikkerhet eller behandlingsmiljø for pasienter, brukere, barnehagebarn, elever eller andre som studenten vil komme i kontakt med i denne forbindelse.»

USN har ikke sendt Stormo noe skriftlig vedrørende saken, og til Khrono opplyser de at de ikke vil kommentere saken «men kun uttale seg på generelt grunnlag». Kommunkasjons- og markedsdirektør Reidun Mangrud forklarer rutinene for å utestenge studenter videre i en e-post til Khrono som følger:

«Alle studenter i barnehagelærerutdanningen må levere politiattest før de går ut i praksis. Hvis attesten har merknader vil det bli vurdert om studenten kan sendes ut i praksis. Dette er en individuell vurdering i hver enkelt sak, og innebærer en avveining av innholdet i merknadene i politiattesten sett opp mot behovet for å beskytte sårbare grupper som barnehagebarn. Fagmiljøet vil gi en uttalelse, og saken blir vurdert av jurister. Studenten blir invitert til et møte slik at han/hun kan formidle sitt syn på saken. Det er Nemd for studentsaker som beslutter om studenten kan eller ikke kan sendes ut i praksis.»

Selv forteller Stormo om at han ikke har fått noe skriftlig informasjon om noe vedtak eller om saken ble behandlet i en nemd. Siktelsen mot ham er fortsatt ikke frafalt.

USN – nok en arm fra borgerskapet

Kongsbergsaken viser klart hvor råtne de ulike apparatene til den norske borgerlige staten er, og ikke bare fra politiet sin side. USN har valgt å toe sine hender med borgerskapets voldsapparat og gjemmer seg bak den syltynne unnskyldningen om at de ønsker å «beskytte sårbare grupper» når de utestenger en student utsatt for politivold.

En kan spørre seg hvor prinsippfast universitetene og høyskolene forholder seg til slike uttalelser generelt, når de samtidig utdanner morgendagens politi og deres ideologer, utvikler moderne våpen til imperialistiske kriger og skaper lakeier som forsvarer uttyningen av miljøet og klima for ressurser og liv i tjeneste til oljebransjen – for å nevne noe. Det later ikke til at utdanningsinstitusjonene opponerer mot opprustningen til en politistat, men tvert om står som medvillige hjelpere i prosjektet. Likevel, burde dette komme som en overraskelse under et borgerlig klassediktuatur?

Saken viser i tillegg eksemplarisk akkurat hvor lite massene kan forvente å få av støtte og beskyttelse fra borgerlig hold når det kommer til sist, når urett som begås mot massene feies rett som det er under teppet som om ingenting har hendt. Grunnleggende demokratiske rettsprosesser undergraves i stadig større omfang og tempo også her hjemme i imperialistiske Norge, og understreker den økende reaksjonære utviklingen som følger av krisen i imperialismen.

Les også:

Referanser:
Politivold-saken på Kongsberg: — Jeg mistet skoleplassen (khrono.no)